Altaruppsatsen

Sollentuna kyrkas stora altaruppsats är från 1781 och är troligen ritad av arkitekten Erik Palmstedt.

Efter reformationen fortsatte man till en början att använda de vackra guldglänsande katolska altarskåpen. Men kring 1600-talet började helt nya luthersk-evangeliska altarskåp tillverkas, där huvudmotiven var Kristus och Uppståndelsen.

Sollentuna kyrkas stora altaruppsats är troligen ritad av arkitekten Erik Palmstedt år 1781 och bekostades av friherre Axel von Axelson. Den är skulpterad i trä, målad och förgylld. Två strama pilastrar med hängande draperier omger ett kors med förgyllda serafer på var sida, och över detta finns en halvkupol krönt av ett väldigt Gudsöga.

I många kyrkor finns en altarring, ett slags halvcirkelformat räcke framför altaret där församlingen böjer knä och tar emot nattvarden. Altarringen kom under 1600-talet då nattvarden blev till för alla, och inte som tidigare enbart för prästerna.

Altarringen i Sollentuna kyrka tillkom 1842, men har därefter förändrats flera gånger. Den togs till och med bort under en period men har nu återförts igen i samband med den senaste renoveringen 2020–2021.