Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkogårdar

Sollentuna kyrkogård
Fika 10.00-18.00 i S:t Larsgården
Stillhetens kapell 10.00-18.00
Sollentuna kyrka 10.00-18.00
Kyrkogården öppen för ljuständning

Silverdals griftegård

Fika 10.00-18.00 Silverdalssalen.
Garnisonskapellet 10.00-20.00
Öppet hus krematoriet/
Silverdalskapellet 10.00-20.00
Kyrkogården öppen för ljuständning

S:t Eriks kyrka

Fika innan/efter konserten 17.00
Öppet mellan 12.00-19.00.