Administration

Ekonomienheten

Marie Björndahl

Svenska kyrkan Sollentuna

Ekonomi- och fastighetschef, Ekonomienheten

Ann-Marie Crilén

Svenska kyrkan Sollentuna

Ekonomienheten, Löneassistent

Agneta Hallinder

Svenska kyrkan Sollentuna

Ekonomienheten, Lönehandläggare

Administrationen

    Bokning