Meny

Administration

Ekonomienheten

Marie Björndahl

Svenska kyrkan Sollentuna

Ekonomi- och fastighetschef, Ekonomienheten

Ann-Marie Crilén

Svenska kyrkan Sollentuna

Ekonomienheten, Löneassistent

Agneta Hallinder

Svenska kyrkan Sollentuna

Ekonomienheten, Lönehandläggare

Administrationen

Hanna  Bergman

Hanna Bergman

Svenska kyrkan Sollentuna

Migrationssamordnare, Distriktsassistent, Sollentuna kyrka

Iréne Bond

Iréne Bond

Svenska kyrkan Sollentuna

Ledningsadministratör, Administrativa enheten

Ylva Broman

Ylva Broman

Svenska kyrkan Sollentuna

Distriktsassistent, Turebergskyrkan

Lars Kallander

Svenska kyrkan Sollentuna

IT-ansvarig, Administrativa enheten

Rose-Marie Ramquist

Svenska kyrkan Sollentuna

Dataskyddsombud, Kanslisekreterare, Administrativa enheten

Mattias Sandell

Mattias Sandell

Svenska kyrkan Sollentuna

Kontorsvaktmästare, Administrativa enheten

Lena  Seveborg

Lena Seveborg

Svenska kyrkan Sollentuna

Distriktsassistent, Edsbergskyrkan

Annika Wahlberg

Annika Wahlberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Distriktsassistent, Kummelby kyrka, Bokning

 Anna  Wahlund

Anna Wahlund

Svenska kyrkan Sollentuna

HR-specialist, Administrativa enheten

Bokning

Agneta Eklöf

Agneta Eklöf

Svenska kyrkan Sollentuna

Bokning

Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

Svenska kyrkan Sollentuna

Bokning, Kyrkoskrivare, Administration

Susanne Lindqvist

Svenska kyrkan Sollentuna

Assistent begravningsverksamheten, Bokning, Administration

Birgitta Sjöberg

Birgitta Sjöberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Kommunikationschef , Kommunikationsenheten, Bokning, Chef för bokning

Annika Wahlberg

Annika Wahlberg

Svenska kyrkan Sollentuna

Distriktsassistent, Kummelby kyrka, Bokning