Foto: Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum som källa

2000-talet

På 2010-talet renoveras sakristian. Källares fuktproblem en tid åtgärdades och en ny källarentré gjordes, på samma plats som en äldre öppning.

En trätrappa byggdes till vinden som isolerades och fick ett nytt trägolv.

Där byggdes nya textilskåp för liggande förvaring för kyrkans äldre kyrkliga textilier, främst en mässhake och två antependier från 1600-talet.

I sakristian förstärktes bjälklaget med en mellanvägg och väggarna målades med kalkfärg. Tegelgolv rengjordes och behandlades med olja.

Belysningen kompletterades med spottar och ett nya skåp sattes in för förvaring.