1900-talet

Folkhemmet

Historik

Sveriges historia
”Vid 1900-talets början finns fortfarande Fattig-Sverige. En lantbrukarvärld med oerhörda inkomstklyftor och sociala motsättningar, en na­tion med slumområden och statarlängor, ett land där man auktionerar ut barn vars föräldrar inte kan försörja dem. 

Inom några årtionden vänds allt upp och ner.

Slitet i skog och på åker som präglat livet sedan yngre stenåldern, minskar. I stället arbetar fler i tätorter, på kontor och i industri. Sverige blir ett av världens rikaste länder, en demokrati, ett väl­färdssamhälle, med en medelålder dubbelt så hög som den historiskt normala. Begrepp som ”fritid”, ”semester” och ”konsumtion” blir verklighet även för den stora allmänheten. Det är först nu som människor i själ och hjärta börjar uppfatta sig som svenskar. Ännu vid sekelskiftet 1900 är det få som vet hur svenska flaggan ser ut. Vår uppfatt­ning om oss själva och vår nationella identitet har bara 100 år på nacken.”

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
Nu har man upptäckt att väggarna döljer fina kalkmålningar och år 1902 bestämmer sig för att ta fram dem. Samtidigt passar man på att förse väggarna med ytterligare dekorativa målningar.  Golvet renoveras, vilket innebär att gravstenarna i golvet tas ut och nytt golv av cementplattor läggs in. Den slutna bänkinredningen byts mot öppna bänkar och orgelläktaren rivs och ny orgel placeras i tornrummet. 

År 1938-1939 öppnas den igenmurade västportalen och blir åter huvudentré medan vapenhuset används som kapell. Kalkmålningarna repareras från den tidigare brutala framtagningen och väggmålningarna från 1902 tas bort. Cementgolvet tas också bort och gravstenarna sätts tillbaka. Den äldre slutna bänkinredningen sätts tillbaka, fasta korbänken tillkommer, en ny orgelläktare byggs och altarskåpet hängs upp på norra väggen. 

År 1967 restaureras kyrkan exteriört och tre år senare kröns kyrkan med ett koppartak. 

År 1980-81 sätts en kororgel in medan korbänk och första bänkraden tas bort. Dopfunten flyttas närmare norra väggen och altarringen närmare altaret. Södra porten öppnas och förses med en extra dörr av glas och blir åter huvudentré. Utrymmet under läktaren blir samlingsrum och altaruppsatsen, predikstolen, orgelfasaden och bänkinredningen renoveras.