1700-talet

Krig, kunskap, kultur

 Historik

Sveriges historia
”1700-talet inleds med en fruktansvärd åderlåt­ning. Av landets cirka 1,5 miljoner invånare dör 200 000 soldater i Karl XII:s krig. De flesta stu­par inte i strid utan dör av andra orsaker, som köld och dysenteri.

Efter 20 års krigande har den svenska mannakraften förblött, flera provinser har förlorats och stormaktstiden är slut. De fyra decennier som följer, ”frihetstiden” är något helt annat. Kunga­makten är försvagad. Fredliga näringar domine­rar över militära. Sverige utmärker sig mer genom uppfinnare och vetenskapsmän - som Polhem, Linné, Celsius och Scheele - än genom krig mot grannländer. Svenska affärsmän deltar i världs­handeln, med ostindiska kompaniet som mest kända exempel. 1770-och 1780-talen, när

Gustav III härskar, har dessutom gått till historien som en kulturell guldålder, med namn som Bell­man och Kellgren. Bakom den glittrande fasade förblir Sverige ett fattigt bondeland.”

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
Under åren 1757 till 1759 tillverkas en ny predikstol. Ungefär samtidigt förändras takryttaren som kröner koret. År 1773 kommer orgelfasaden kommer på plats och strax därefter, år 1780 muras fönstren mot öster igen och de övriga fönstren förnyas. Fasaden putsas och altaruppsatsen uppförs kort därefter.