1600-talet

Expansion, integration och kolonisation

Historik

Sveriges historia
”I många europeiska länders historia beskrivs 1600-talet som ett dystert sekel med förödan­de krig, ekonomisk stagnation och uppror bland både adel och bönder. Till råga på allt är det ovanligt kallt (lilla istiden).

Men i Sverige har det varit annorlunda. 1600-ta­let är de ”fornstora dar” som vi sjunger om i na­tionalsången. En tid då det lilla landet i utkanten blir en stormakt. Svenska kungars arméer slår sig fram genom halva Europa, ända till städer som Prag och München. Riket utvidgas åt alla väder­streck. Östersjön blir nästan ett svenskt innanhav. Kortlivade kolonier anläggs i Afrika och Amerika. även norrut, i lappmarkerna, växer Sverige. Men medaljen har en baksida. 1600-talet är också de militära tvångsuttagningarnas tid och de des­perata snapphanarnas. En tid då sexuella sned­språng kan leda till dödsstraff, en tid då hundra­tals oskyldiga kvinnor bränns på bål som häxor.” 

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
Under första hälften av 1600-talet byggs kyrkan ut med ett högkor och gravkor för familjen Berndes, ägare till Sollentunaholm och Viby. Triumfbågen mellan kor och långhus vidgas samtidigt och nya valv slås i hela koret. Hela byggnaden får ett gemensamt tak och över koret placeras en takryttare. Det är under denna tid som huvudingången i väster muras igen. Bänkinredning och predikstol snidas år 1627.