1500-talet

Reformation och arvrike

Historik
Sveriges historia
”Under 1500-talet blir Sveriges män och kvinnor undersåtar. Begreppet beskriver tydligt, om än skrämmande, Vasatiden.

Ingen härskare har påverkat Sverige och folket lika mycket som Gustav Vasa. Tidigare uppfat­tades han som landsfader, vilket framför allt be­rodde på hans egen, framgångsrika propaganda. I dag är det lika vanligt att han ses som tyrann. Med stöd av reformationens lojala präster och fogdar, utländska legotrupper, formar Gustav Vasa och hans familj en ny, stark monarki. De som vägrar acceptera förändringarna blir sko­ningslöst undanröjda, adel likväl som bönder.

Den nya makten -”den tidigmoderna staten”, styrd av Gustav Vasas söner - markerar sin närvaro både inom och utom landets gränser. Kungarna låter bygga pampiga slott och kastar in landet i långvariga krig mot Danmark, Polen och Ryssland.”

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
Vi har inga uppgifter om till- eller ombyggnader vilket troligen kan förklaras av reformationen då kung Gustav Vasa förstärkte rikets finanser med hjälp av kyrkans egendomar.  

Efter Kung Gustav Vasas död 1560 övernattar emellertid hans och hans två avlidna gemålers kistor i Sollentuna kyrka, på väg mot kungens begravningen i Uppsala.