1400-talet

Politisk anarki

Historik

Sveriges historia 
”Missnöjet med den skattekrävande kungamak­ten och de utländska fogdarna når sin höjd­punkt på 1430-talet, i det segerrika uppror som förknippas med Engelbrekt Engelbrekts­son. Därefter bryter det politiska systemet samman steg för steg, i tronstrider och anarki.

För att uppnå herravälde och inflytande mås­te kungar, biskopar och riksföreståndare lita till böndernas enkla vapen. Utan den hjälpen kan ingen varaktig seger vinnas.

Detta får stora konsekvenser för framtiden. Makt är inget man får - det är något man tar.

Genom världshistorien har bönder ytterst säl­lan varit en del av det. Men Sverige under sen medeltid blir ett undantag. I den riksdag som växer fram under 1400- och 1500-talen tar bönderna rätten att vara med och bestämma och får egen representation.”

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
Under andra hälften av 1400-talet höjs kyrktornet och tornrummen förenades med långhuset. Vapenhuset byggs i söder och väggarna dekoreras med kalkmålningar.