1300-talet

Tro och makt

Historik

Sveriges historia 
”I mitten av 1300-talet drabbas Sverige av den värsta katastrofen i landets historia. Digerdöden och följande pestepidemier orsakar så många dödsfall att vi har svårt att förstå omfattningen. Färre än hälften överlever, mellan 50 och 75 pro­cent dör. Efter pesten följer fler olyckor.

Både svenska och utländska fogdar och herre­män tar igen sina förluster genom att förtrycka folket och utnyttja de många krigen till plundring. På 1390-talet är Östersjön ett sjörövarhav, där ingen skeppare kan känna sig säker.

År 1397 bildades Kalmarunionen, mellan Sverige, Norge och Danmark. De tre rikena styrs av drott­ning Margareta, medeltidens mäktigaste individ i Norge. Unionen är ett tidstypiskt försök att skapa ordning ur kaos - men det är en ordning på her­remännens villkor, inte på folkets.” 

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
Under första hälften av 1300-talet byggs kryssvalven i tegel. Den nya gotiskqa byggtekniken som växer fram i Europa gör det möjligt att bygga allt högre kyrkor med spetsiga valv. Människors blickar och tankar skulle riktas mot skyn – en påminnelse om att himmelriket väntade efter döden.