1200-talet

Hövisk kultur och ohövligt liv

Historik

Sveriges historia
”1200-talet är en vattendelare i Svensk historia. Under seklets andra hälft regerar Birger Jarl och hans söner. Kungamakten genomför en revolu­tion uppifrån, med stora konsekvenser. Ett skat­teväsen drivs igenom, delvis med våld. Rikstäck­ande fridslagar, och regler specifika för de olika landskapen, blir nertecknade. Städer grundas, borgar byggs och ett enhetligt myntväsen utfor­mas. Handelsavtal knyter samman Sverige med Nordtyskland. Tyskar bosätter sig i nya städer som Kalmar och Stockholm, och bidrar med både nya vanor och låneord.

Utvecklingens förlorare är de gamla bygdehöv­dingarna, som måste acceptera den starka kung­amakten eller gå under.

Vinnarna är de nya stormännen - biskopar, ridda­re och svenner - som rättar in sig i ledet och blir kungens män.” 

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
Slutet av 1200-talet förlängs koret mot öster och sakristian uppförs i norr. Det är också under denna tidsperiod som dopfunten tillverkas.