1100-talet

Himmel och jord

Historik

Sveriges historia  
”De skriftliga källor som överlevt från 1100-talet visar på en orolig och blodig tid. Landet är splittrat och hotat. Angrepp från öster sprider skräck vid kusten och folk blir bortförda till slave­ri. Befästningsverk byggs för att skydda bönder och fiskare. Ofta är ansträngningarna förgäves. Kampen om kontrollen över de små svenska kul­turbygderna är hård. Att flera herremän samtidigt kräver kungamakt är inte ovanligt. Men något håller på att hända.

Klostren i Alvastra, Nydala och Varnhem vittnar om allt intensivare kontakter med kontinenten. Det blir öar av fransk, kyrklig kultur i ett Norden som just har lämnat järnåldern. På slätterna i Gö­taland byggs romanska stenkyrkor efter tyska förebilder.

År 1164 är den svenska kyrkoprovinsen mogen för att bli ett eget, katolskt ärkebiskopdöme.”

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna kyrka
I slutet av 1100-talet påbörjas byggnationen av Sollentuna kyrka. Läget är strategiskt och kyrkan som växer fram består av kyrktornet och långhusets två västligaste valv, med ett smalare kor i öster. Porten i väster är huvudingång och söderporten leder till nuvarande vapenhuset, där den smidda dörren från 1200-talet ännu är bevarad. Kyrkan har endast små fönster mot söder och troligen finns ett inre trätak eller öppen takstol, som var den vanliga byggtekniken på den tiden. Tornet i sin ursprungliga form var lägre än idag och uppdelat i våningar som användes som skydd och förråd.