1000-talet

Innan Sverige blir Sverige.

Historik

Sveriges historia 
På 1000-talet finns inte nationen Sverige, inte ens som dröm. Det blivande riket utgörs av byg­der och land - föregångare till dagens landskap - och lyder under självmedvetna storbönder och hövdingar. Samhällena hålls ihop av släkt - vän­skapsband. Många hövdingar har goda relatio­ner med stormän i Ryssland, Norge, Danmark och till och med Grekland, dit många reser för att ta värvning som soldater.

Ibland, särskilt kring Vättern och Mälaren, er­känner folket en gemensam kung. Men makten är aldrig säker eller stabil. Vid kungens sida står präster från kontinenten, som sprider den krist­na läran allt längre norrut. Missionen har pågått i sekler, men först nu bär den riklig frukt.

Kristendomen, med sitt nätverk av socknar och biskopsdömen, kommer att bli den viktigaste av de stolpar som bär upp den unga, svenska kunga­makten.” 

Dick Harrison, professor i historia

Sollentuna
Re­dan under yngre järnål­dern (500-1050 e Kr) lever och verkar cirka 150 personer i vad vi idag benämner Sollen­tuna kommun.