Volontärpolicy Svenska kyrkan Sollentuna

Som volontär i Svenska kyrkan Sollentuna förväntas du:
• Bemöta alla människor du möter under uppdraget på ett respektfullt sätt
• Kunna samarbeta med andra om det ligger i uppdragets art
• Göra de uppgifter du får ansvar för enligt överenskommelse
• Vara tydlig i kommunikationen med andra volontärer och anställda med vad du känner att du klarar av vad gäller dina arbetsuppgifter
• Vara ett ansikte utåt för Svenska kyrkan Sollentuna

Alla behövs
Uppdragen och även platsen där uppdragen utförs ser väldigt olika ut för olika volontärer. För Svenska kyrkan Sollentuna är det en tillgång att vi alla är olika och har olika talanger och erfarenheter. Vi tror på mångas delaktighet i arbetet att föra församlingens uppdrag vidare. Alla är välkomna att vara volontär i Svenska kyrkan Sollentuna. Det finns inget krav på medlemskap eller en personlig tro. Volontäruppdragen kan vara av både längre och kortare karaktär.

Trygghet i uppdragen
Det ska upplevas lätt och tryggt att bli och vara volontär. Som volontär i Svenska kyrkan Sollentuna får du alltid en kontaktperson du kan vända dig till med dina frågor som berör ditt uppdrag. Under uppdragstiden omfattas du som volontär av Svenska kyrkan Sollentunas organisationsförsäkring, vilken är en olycksfalls- och skadeförsäkring.

Svenska kyrkan Sollentuna
Svenska kyrkan Sollentuna är en del av Svenska kyrkan och Stockholms stift. Församlingens vision är "Var dag med Gud". Svenska kyrkan Sollentuna är organisatoriskt indelat i fyra distrikt med egna kyrkor och verksamhetslokaler; Sollentuna distrikt, Edsbergs distrikt, Kummelby distrikt och Turebergs distrikt. Utöver distrikten finns två kyrkogårdar och centrala enheter.

Såväl volontärer som förtroendevalda och anställda – alla har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd

(Kyrkoordningen, 2:a avd.).

Godkänd av Ledningsgruppen 2013–06–05