Valvikens kyrksal. Exteriörbild i sommargrönska.
Foto: Jessica Brorsson

Valvikens kyrksal

Från brandstation till kyrksal

Valvikens kyrksal ligger i Helgum. I närmare hundra år hade samtal pågått om behovet av en kyrka i Helgums stationssamhälle, Valviken.

Under Kyrkoherde Erik Holmlunds ledning och med bistånd av ideella krafter jämte gåvor skänkta av Helgumsbor byggdes den gamla brandstationen om till kyrka.

Den tredje oktober 1993 invigdes byggnaden av biskop Bengt Hallgren. Flera av de vackra inventarierna är tillverkade och donerade av engagerade församlingsbor.