Vad är vad på våra kyrkogårdar?

Kistgrav, askgravlund, minneslund, urngrav, kistgravlund... Det finns en mängd olika gravskick. Här kan ni läsa mer om vad de innebär och hur de skiljer sig åt.

Vad är vad på kyrkogården?

Kistgravplats:

Den vanliga kistgraven, där innehavaren ansvarar för skötseln.

Urngravplats:

En gravplats för urnor där sten kan sättas upp. Innehavaren ansvarar för skötseln.

Minneslund:

Gemensamt gravområde för nedgrävning och spridning av aska. Ingen anhörig närvarar då askan sätts i marken och inga namn på det gravsatta är synliga i anslutning till lunden. Det finns en gemensam plats för ljus och blommor.

Askgravlund:

Gemensam gravplats för aska. Anhöriga får närvara när askan sätt i marken och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Där finns gemensam plats för ljus och blommor.

Kistgravlund:

Gemensam gravplats för kistor. Anhöriga får närvara och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus.

Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.

Kyrkogårdsexpeditionen

I Sollefteå församlingsgård hittar ni expeditionen för kyrkogårdsärenden för alla kyrkogårdar i Sollefteå pastorat, det vill säga i samtliga 12 församlingar.