Vad är vad på våra kyrkogårdar?

Kistgrav, askgravlund, minneslund, urngrav, kistgravlund... Det finns en mängd olika gravskick. Här kan ni läsa mer om vad de innebär och hur de skiljer sig åt.

Vad är vad på kyrkogården?

Kistgravplats:

Den vanliga kistgraven, där innehavaren ansvarar för skötseln.

Urngravplats:

En gravplats för urnor där sten kan sättas upp. Innehavaren ansvarar för skötseln.

Minneslund:

Gemensamt gravområde för nedgrävning och spridning av aska. Ingen anhörig närvarar då askan sätts i marken. Det finns en gemensam plats för ljus och blommor.

Askgravlund:

Gemensam gravplats för aska. Anhöriga får närvara när askan sätt i marken och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Där finns gemensam plats för ljus och blommor.

Kistgravlund:

Gemensam gravplats för kistor. Anhöriga får närvara och en namnskylt sätts på en gemensam sten. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus.

Fråga mig om de olika gravskick som finns

Patric Johansson

Kyrkogårdschef