Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sollefteå kyrkokör

Sollefteå kyrkokör är en kör för vuxna. Vi övar onsdagar kl. 19-21 under höst och vårterminerna och sjunger på högmässor och konserter i Sollefteå kyrka.

Nu kör vi igång!

Höstupptakt den 21 augusti. Välkommen till Sollefteå församlingsgård klockan 19-21!

Sollefteå kyrkokör består av cirka 30 korister (körsångare). Vi sjunger mestadels fyrstämmig körmusik från olika genrer och stilar och vi övar varje onsdag 19-21 i Sollefteå församlingsgård.

En halvtimme före kyrkokörens övning brukar ibland en av körens stämmor träffas för en separat övning. Det kallas därför "stämövning". När körövningen har kommit igång, kl. 19, börjar vi alltid med att sjunga upp. Röstapparaturen består av muskler och uppvärmning en nödvändighet för att sången ska kännas bekväm. Därefter övar vi fram till en fikapaus kl. 20. Kyrkokören sjunger, som sagt, fyrstämmigt och det är för att varje korist ska kunna välja det röstläget som passar och känns bäst. De fyra stämmorna är sopran, alt, tenor och bas.

Körens stämmor 

Sopranerna sjunger den höga damstämman. De sjunger oftast melodin, men inte alltid. Altarna är den låga damstämman och den kan oftast kännas mer bekväm än sopranstämman, men altarna sjunger sällan melodi , vilket kan ses som en utmaning.

Tenorerna sjunger den höga herrstämman. Tenorernas melodier är ofta vackra, men man behöver kunna sjunga ganska högt för att trivas där. Basstämman är den låga herrstämman och den utgör körens fundament, eller grund. Den han vara lite "hoppig" men för många män känns tonhöjden bekväm. Kyrkokören söker framförallt fler basar.

Körens uppgift

Kyrkokörens uppgift är att:

  • Förena människor i musik och sång och att tillsammans med varandra arbeta för ett gemensamt mål.
  • Ha roligt och trevligt tillsammans.
  • Förgylla kyrkans mässor och att ära den treenige Guden med musik och sång. 
    att framföra musik i konserter och musikgudstjänster i Sollefteå kyrka.