Sollefteå kyrka. En vinterbild. Till vänster står en stor gran.
Foto: Kristina Hellberg

Sollefteå kyrka

En 1700-talskyrka med medeltida anor med gångavstånd till Sollefteå centrum.

Kyrkan är öppen vardagar mellan klockan 9.00-15:00. Självklart har vi öppet i anslutning till gudstjänster. Välkommen in för en stunds stillhet. Önskar ni se kyrkan på övrig tid ring Anund Enblom, 0620-835 68.

MEDELTIDA URSPRUNG

Sollefteå kyrka har anor från 1200-talet. Den var på den tiden väldigt liten, knappt 64 kvadratmeter, med ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor åt öster. Kyrkan har byggts om och byggts till i flera omgångar. 1773-78 byggdes den om till en rokokokyrka med högt, brutet och valmat tak. En sakristia byggdes öster om koret, det nuvarande vapenhuset och läktaren kom till. Orgel kom först 1883. 1907 utvidgades koret och samtidigt uppfördes den nuvarande sakristian vid norra sidan av långhuset.

De slutna bänkarna i långhuset sattes in vid en omfattande restaurering av kyrkan 1949-1950 och ersatte de tidigare bänkarna i empirestil från 1907. 1950 återställdes också de ursprungliga färgerna på läktarbröstet, predikstolen och altaruppsatsen, vilka under årens lopp målats över ett flertal gånger. Läktarorgeln restaurerades under åren 2002-2003.

En omgestaltning av koret skedde år 2006. Altarringen avlägsnades och ersattes med flyttbara knäfall av metall och det nuvarande centraltaret togs i bruk. Formgivare var Helena Tallius-Myhrman.

Kormattan är formgiven av konstnären Karin Granqvist och tillverkad i Iran. Den är tillverkad av lammull och har cirka 4,5 miljoner knutar. De tre hantverkare som knöt mattan arbetade över 10 månader för att färdigställa den. Den invigdes i december 2007. 

ALTARUPPSATS OCH PREDIKSTOL

Altaruppsatsen och predikstolen är gjorda av en jämtländske bildhuggaren Johan Edler den äldre och anses tillhöra hans finaste konstverk. På den mittersta av predikstolens tre sidor finns en avbildning av de fyra evangelisterna ”sittande vid ett bord, mediterande eller författande den heliga historien.” Duvan under predikstolens tak är tillverkad under 1900-talet av multråbon Holger Persson.

I samband med ombyggnaden 1907 byttes altartavlan ut. Den nuvarande kallas ”Korsfästelsen” och är målad av konstnären Caleb Althin. Den förgående altartavlan är målad av A I Öberg under början av 1800-talet och finns nu att beskåda uppe på orgelläktaren. Den undre altartavlan föreställer Jesus i Getsemane. Konstnären till denna är okänd. 

MEDELTIDA MADONNA, DOPFUNT OCH MÅLAT GLASFÖNSTER

Kyrkans nu äldsta bevarade konstverk är en träskulptur föreställande Maria med Jesusbarnet. Den sägs vara tillverkad av den framstående konstnären Hakon Gulleson från Hälsingland, verksam omkring 1490-1530. Vid restaureringen 1907 togs statyn bort och förvarades på Länsmuseet Västernorrland fram till 1950 då den åter sattes upp i kyrkan. Ljuskronorna av malm och lampetterna på långhusets väggar är från början av 1800-talet. Dopfunten från 1927 är av marmor med en dopskål av mässing inuti cuppan. I sakristian finns ett målat glasfönster, ”en såningsman” vilket är målat av konstnären Gunnar Torhamn år 1950. 

KYRKSILVRET, BRUDKRONOR OCH TEXTILIER

Av nattvardssilvret bör nämnas en oblatask från 1775. Vid ett inbrott i kyrkan 1857 stals ett antal silverföremål, bland annat en förgylld nattvardsbägare, som 1712 hade skänkts till kyrkan av regementspastor Michael Sollenius från Sollefteå. Han hade då återkommit till Sverige efter att ha tillbringat tre år i fångenskap i Ryssland.

Kyrkan äger två vackra brudkronor av förgyllt silver från år 1855 respektive 1939. Den senare är formgiven och smidd av guldsmeden Jonas Emil Arnström från Sollefteå.

I skrudkammaren, som ligger ovanför sakristian, finns en rik samling av både äldre och nyare textilier – antependier, skrudar, stolor, kalkkläden mm. Liksom när det gäller inventarierna i själva kyrkan märks här den omtanke som många, enskilda personer och föreningar, ägnat kyrkan då stora delar av föremålen är skänkta.

KLOCKOR, PORT OCH SOLUR

Stigporten i södra kyrkogårdsmuren byggdes i början av 1800-talet. Ornamenten på porten – en förgylld glob och två förgyllda stjärnor – tillverkades i Stockholm år 1823 men sattes inte på plats förrän dagen före Kronprins Karls besök i kyrkan år 1858.

Den nuvarande klockstapeln som föregåtts av flera andra byggdes 1801 och genomgick en omfattande restaurering 2011. Kyrkan var tvungen att lämna ifrån sig två av sina tre klockor då Gustav Vasas klockskatt utgick över Ångermanland. Efter att ha betalat lösen för den tredje klockan fick den vara kvar och det kan vara en av de två klockor som finns kvar idag. Den äldsta av dessa göts om 1630 och 1761. Den yngre är tillverkad 1802 och blev omgjuten 1908 då den gått sönder vid sorgeringningen efter Oskar II.

Framför klockstapeln står ett solur bestående av en graderad järnsköld på en pelare av sten vilken sägs ha kommit till på följande sätt: Prosten J B Runsten, som var kyrkoherde i församlingen mellan 1848 och 1871, brukade ofta komma sent till högmässan. Några bönder, som var missnöjda med detta, lät resa soluret när prosten var bortrest, vilket skulle vara till ledning för honom och hans klocka.

KYRKOGÅRD

Den första gravvård som restes på den kyrkogård som omger kyrkan är ett järnkors över prosten Abraham Sundberg, som avled 1840. Andra gravar värda att nämnas speciellt är gravstenen över prosten Runsten och hans maka samt monumentet över deras dotter, författarinnan Laura Fitinghoff. Likaså har skådespelerskan Ingrid Thulin fått sitt vilorum på Sollefteå kyrkogård liksom ”hela Norrlands målare” konstnären Helmer Osslund. På den äldre delen av Sollefteå kyrkogård som ligger mot församlingsgården finns ett antal höga gravstenar. Två av dem hör till Västernorrlands regemente (121) och Norrlands trängkår (T3) och vittnar om stadens militära verksamhet.

Sollefteå församling välkomnar alla ortsbor och besökande att ta del av gudstjänsterna i kyrkan, att finna en stunds enskild ro och vila under de vackra gamla valven. Kyrkan hålls öppen vardagar mellan klockan 9 och 15 året runt.

Källor:  

Ådalens kyrkor, Ingrid Telhammer
Sollefteå kyrka, några anteckningar Erik Modin
”Ny kormatta...” Kyrktuppen nr 1 -08  Björn Eklund

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.

illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.

Kontakt

Kontaktuppgifter till expeditioner och till övrig personal hittar du här.

Ett uppslaget Månadsblad.

Månadsbladet

Vill du få kalendern för församlingarna i Sollefteå pastorat tillsänt dig via e-post eller vanlig post? Bli prenumerant på Månadsbladet! Det kostar inget. Gör så här för att prenumerera:

Två händer hålls fram. I händerna ligger vita lappar med ord skrivna i svart. Ord som gemenskap, livet, tvivel, Gud, tro, dela.

Verksamhet i församlingarna

Vill du prata om Gud med andra? Ta en promenad och umgås? Sjunga i kör? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

Två händer skriver på en bärbar dator.

Cyberangreppet 2023–2024

Svenska kyrkan utsattes den 23 november 2023 för ett cyberangrepp, en så kallad ransomware-attack. På denna sida hittar du information om angreppet och efterföljande konsekvenser i form av stulen data.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS

En kväll för nyfikna

Publicerad:

Hur funkar det här med familjehem, förvaltarskap och ”god man”? Vilka får hjälp? Hur går det till? Vilka kan hjälpa till? Har stödet förändrats? Kom till Sollefteå församlingsgård den 19 juni klockan 19.00, där får du svaren.

Nu går det att gravsätta i askgravlundar och gravar

Publicerad:

Tjälen är ur marken och personalen på våra kyrkogårdar har börjat gravsätta askor och urnor i gravar och askgravlundar. Önskar du, som anhörig, vara med vid gravsättningen? Glöm då inte att boka tid för detta. Här hittar ni kontaktuppgifter till den som kan hjälper dig med bokningen.

Dags för vårstädning på grav och kyrkogård!

Publicerad:

Nu är det hög tid att göra vårfint på kyrkogården. Ansvaret för detta vilar på såväl kyrkogårdsförvaltningen som på dig som är gravrättsinnehavare. Tillsammans håller vi snyggt och städat!

Andas i fjällen

Publicerad:

Följ med på en andlig prova-på-resa, med tid för din kropp och själ den 23-25 augusti på och kring Hållandsgården. Du få prova på retreat, vandring, bibelläsning, lugn och ro-gudstjänst. Allt detta i en härlig miljö och med fjälluften inpå knuten.

Följ med på resa i juni!

Publicerad:

Följ med på någon av endagsresorna i juni. I år går färderna mot Kramfors/Ullånger och mot Medelpad. Trevliga turer i gott sällskap under ledning av våra diakoner. Vänta inte med att anmäla dig!