Sollefteå kyrka. En vinterbild. Till vänster står en stor gran.
Foto: Kristina Hellberg

Sollefteå kyrka

En 1700-talskyrka med medeltida anor med gångavstånd till Sollefteå centrum.

Kyrkan är öppen vardagar mellan klockan 9.00-15:00. Självklart har vi öppet i anslutning till gudstjänster. Välkommen in för en stunds stillhet. Önskar ni se kyrkan på övrig tid ring Jan Leiknes, 0620-835 68.

MEDELTIDA URSPRUNG

Sollefteå kyrka har anor från 1200-talet. Den var på den tiden väldigt liten, knappt 64 kvadratmeter, med ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor åt öster. Kyrkan har byggts om och byggts till i flera omgångar. 1773-78 byggdes den om till en rokokokyrka med högt, brutet och valmat tak. En sakristia byggdes öster om koret, det nuvarande vapenhuset och läktaren kom till. Orgel kom först 1883. 1907 utvidgades koret och samtidigt uppfördes den nuvarande sakristian vid norra sidan av långhuset.

De slutna bänkarna i långhuset sattes in vid en omfattande restaurering av kyrkan 1949-1950 och ersatte de tidigare bänkarna i empirestil från 1907. 1950 återställdes också de ursprungliga färgerna på läktarbröstet, predikstolen och altaruppsatsen, vilka under årens lopp målats över ett flertal gånger. Läktarorgeln restaurerades under åren 2002-2003.

En omgestaltning av koret skedde år 2006. Altarringen avlägsnades och ersattes med flyttbara knäfall av metall och det nuvarande centraltaret togs i bruk. Formgivare var Helena Tallius-Myhrman.

Kormattan är formgiven av konstnären Karin Granqvist och tillverkad i Iran. Den är tillverkad av lammull och har cirka 4,5 miljoner knutar. De tre hantverkare som knöt mattan arbetade över 10 månader för att färdigställa den. Den invigdes i december 2007. 

ALTARUPPSATS OCH PREDIKSTOL

Altaruppsatsen och predikstolen är gjorda av en jämtländske bildhuggaren Johan Edler den äldre och anses tillhöra hans finaste konstverk. På den mittersta av predikstolens tre sidor finns en avbildning av de fyra evangelisterna ”sittande vid ett bord, mediterande eller författande den heliga historien.” Duvan under predikstolens tak är tillverkad under 1900-talet av multråbon Holger Persson.

I samband med ombyggnaden 1907 byttes altartavlan ut. Den nuvarande kallas ”Korsfästelsen” och är målad av konstnären Caleb Althin. Den förgående altartavlan är målad av A I Öberg under början av 1800-talet och finns nu att beskåda uppe på orgelläktaren. Den undre altartavlan föreställer Jesus i Getsemane. Konstnären till denna är okänd. 

MEDELTIDA MADONNA, DOPFUNT OCH MÅLAT GLASFÖNSTER

Kyrkans nu äldsta bevarade konstverk är en träskulptur föreställande Maria med Jesusbarnet. Den sägs vara tillverkad av den framstående konstnären Hakon Gulleson från Hälsingland, verksam omkring 1490-1530. Vid restaureringen 1907 togs statyn bort och förvarades på Länsmuseet Västernorrland fram till 1950 då den åter sattes upp i kyrkan. Ljuskronorna av malm och lampetterna på långhusets väggar är från början av 1800-talet. Dopfunten från 1927 är av marmor med en dopskål av mässing inuti cuppan. I sakristian finns ett målat glasfönster, ”en såningsman” vilket är målat av konstnären Gunnar Torhamn år 1950. 

KYRKSILVRET, BRUDKRONOR OCH TEXTILIER

Av nattvardssilvret bör nämnas en oblatask från 1775. Vid ett inbrott i kyrkan 1857 stals ett antal silverföremål, bland annat en förgylld nattvardsbägare, som 1712 hade skänkts till kyrkan av regementspastor Michael Sollenius från Sollefteå. Han hade då återkommit till Sverige efter att ha tillbringat tre år i fångenskap i Ryssland.

Kyrkan äger två vackra brudkronor av förgyllt silver från år 1855 respektive 1939. Den senare är formgiven och smidd av guldsmeden Jonas Emil Arnström från Sollefteå.

I skrudkammaren, som ligger ovanför sakristian, finns en rik samling av både äldre och nyare textilier – antependier, skrudar, stolor, kalkkläden mm. Liksom när det gäller inventarierna i själva kyrkan märks här den omtanke som många, enskilda personer och föreningar, ägnat kyrkan då stora delar av föremålen är skänkta.

KLOCKOR, PORT OCH SOLUR

Stigporten i södra kyrkogårdsmuren byggdes i början av 1800-talet. Ornamenten på porten – en förgylld glob och två förgyllda stjärnor – tillverkades i Stockholm år 1823 men sattes inte på plats förrän dagen före Kronprins Karls besök i kyrkan år 1858.

Den nuvarande klockstapeln som föregåtts av flera andra byggdes 1801 och genomgick en omfattande restaurering 2011. Kyrkan var tvungen att lämna ifrån sig två av sina tre klockor då Gustav Vasas klockskatt utgick över Ångermanland. Efter att ha betalat lösen för den tredje klockan fick den vara kvar och det kan vara en av de två klockor som finns kvar idag. Den äldsta av dessa göts om 1630 och 1761. Den yngre är tillverkad 1802 och blev omgjuten 1908 då den gått sönder vid sorgeringningen efter Oskar II.

Framför klockstapeln står ett solur bestående av en graderad järnsköld på en pelare av sten vilken sägs ha kommit till på följande sätt: Prosten J B Runsten, som var kyrkoherde i församlingen mellan 1848 och 1871, brukade ofta komma sent till högmässan. Några bönder, som var missnöjda med detta, lät resa soluret när prosten var bortrest, vilket skulle vara till ledning för honom och hans klocka.

KYRKOGÅRD

Den första gravvård som restes på den kyrkogård som omger kyrkan är ett järnkors över prosten Abraham Sundberg, som avled 1840. Andra gravar värda att nämnas speciellt är gravstenen över prosten Runsten och hans maka samt monumentet över deras dotter, författarinnan Laura Fitinghoff. Likaså har skådespelerskan Ingrid Thulin fått sitt vilorum på Sollefteå kyrkogård liksom ”hela Norrlands målare” konstnären Helmer Osslund. På den äldre delen av Sollefteå kyrkogård som ligger mot församlingsgården finns ett antal höga gravstenar. Två av dem hör till Västernorrlands regemente (121) och Norrlands trängkår (T3) och vittnar om stadens militära verksamhet.

Sollefteå församling välkomnar alla ortsbor och besökande att ta del av gudstjänsterna i kyrkan, att finna en stunds enskild ro och vila under de vackra gamla valven. Kyrkan hålls öppen vardagar mellan klockan 9 och 15 året runt.

Källor:  

Ådalens kyrkor, Ingrid Telhammer
Sollefteå kyrka, några anteckningar Erik Modin
”Ny kormatta...” Kyrktuppen nr 1 -08  Björn Eklund

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.

illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.

Kontakt

Kontaktuppgifter till expeditioner och till övrig personal hittar du här.

En bild av ett uppslag av Månadsbladet.

Månadsbladet

Vill du få kalendern för församlingarna i Sollefteå pastorat tillsänt dig via e-post eller vanlig post? Bli prenumerant på Månadsbladet! Det kostar inget. Gör så här för att prenumerera:

Två händer hålls fram. I händerna ligger vita lappar med ord skrivna i svart. Ord som gemenskap, livet, tvivel, Gud, tro, dela.

Verksamhet i våra församlingar

Vill du prata om Gud med andra? Ta en promenad och umgås? Sjunga i kör? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

Ett kollage av tre bilder: En kvinnlig kantor som bär på ett stort elpiano, hon ler brett. En torso av en präst iklädd grön mässhake. Prästen gör "tummen upp". Längst till höger en bild av ett klocktorn täckt av byggställningar.

Lediga tjänster

Vill du förmedla Guds kraft i en kraftfull bygd? Sollefteå är en vidsträckt kommun strax norr om mitten av vårt avlånga land. Här avlöser skogar, älvdalar och jordbruksbygd varandra. I dessa landskap vandrar älgar, hoppar laxar, spelas världsmusik, åks skidor och levs såväl helt vanliga som ovanliga liv...

En grupp människor vandrar längs en skogsväg.

Pilgrimsvandring

Att vandra, kort eller långt, är ett utmärkt sätt att samla sina tankar och reflektera över sitt liv och sin tro. Här har vi samlat de tillfällen för pilgrimsvandring som sker i församlingarna i Sollefteå.

En mamma och några barn i olika åldrar sitter på golvet.

Barn & familj

I Sollefteås tolv församlingar finns en mängd aktiviteter för alla åldrar. Trygga mötesplatser för familjen, barnen eller alla tillsammans. Här hittar ni mer information om vår verksamhet.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS

Prästen Agneta har hittat hem i Långsele

Publicerad:

Det här är inte första svängen i Långsele för Agneta Werner. På 80-talet jobbade hon som präst i Graninge och sen dess har hon bott i Upplands Väsby, fram till i höstas.

Utflyktsdag till kusten

Publicerad:

Följ med på bussresa den 30 juni. Vi besöker Gårdsbutiken i Höga kusten, Barsta och Mannaminne. Resan utgår från Junsele.

Resa till Junsele och Öfra

Publicerad:

Följ med på en trevlig busstur och lär känna grannförsamlingen. Bussen startar i Långsele och går via Ramsele innan vi når målet för dagen: Junsele kyrka och senare Öfra kapell.

Familjeutflykt till Hågestaön

Publicerad:

Kom med den 18 maj mellan klockan 10.00-12.00. Aktiviteter och matsäck fixar vi. Ni tar med er varandra och ett glatt humör. Skulle humöret inte vara på topp är du välkommen ändå, kanske blir det bättre under tiden. Kom ihåg att anmäla er!

Kom upp, och ut, i ottan!

Publicerad:

Kristi himmelsfärds dag är av tradition en dag för friluftsgudstjänst. Tidig sådan. Gökotta, som gudstjänsten kallas, firas i flera av Sollefteås tolv församlingar. Några även även lite senare på dagen. Även om du är morgontrött finns det möjlighet till gudstjänstfirande denna helgdag.