En ordförandeklubba
Foto: Magnus Aronson/IKON

Sollefteå församlingsråd

I Sollefteå församlingsråd sitter följande ledamöter under ledning av ordförande Anders Vestin.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Sollefteå församlingsråd för perioden 2018-2021

Anders Vestin, ordförande
Karin Hellsten, vice ordförande
Charlotte Odelberg (kyrkoherde) 
Birgitta Forsberg
Ylva Bergstedt Johansson 
Jan Lundberg 
Mats-Åke Nordlander
Barbro Rohlén
Maj-Lis Sidén 
Ulla Thorsell Östlund

ersättare

Ulla Falkerby
Eva Halling
Lars Johansson
Jonas Lindblad
Ulla-Britt Lindgren
Ingrid Nilsson
Curt Noppa
Eva Cervin Persson
Marianne Wasend