Sollefteå församlingsråd

Se vilka som sitter i Sollefteå församlingsråd

Följande personer sitter i Sollefteå församlingsråd:

Anders Vestin, ordförande
Karin Hellsten, vice ordförande

Birgitta Forsberg
Ylva Bergstedt Johansson
Jan Lundberg
Matts Åke Nordlander
Barbro Rohlén
Maj-Lis Sidén
Ulla Thorsell Östlund
Henrik Domeij, präst (sitter i församlingsrådet på delegation från kyrkoherde Charlotte Odelberg)

Ersättare
Gun Axelsson
Ulla Falkerby
Lars Johansson
Jonas Olsson Lindblad
Ulla-Britt Lindgren
Ingrid Nilsson
Curt Noppa
Eva Cervin Persson
Marianne Wasend