Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.
Foto: Kristina Hellberg

Sollefteå församlingsgård

Huset som myllrar av liv veckan lång. Platsen för expeditionen för alla församlingar i Sollefteå.

Här hittar ni expedition för samtliga tolv församlingar inom Sollefteå kommun gränser. Här njuts kyrkkaffe, hålls sammanträden, övar körer, bedrivs barn- och ungdomsverksamhet från tidig morgon till sen kväll. Här firas gudstjänster, andakter och från huset utgår en stor del av den arbetsstyrka som tjänstgör inom Svenska kyrkan Sollefteå.

Vid dop och vigsel kan du som medlem kostnadsfritt låna församlingsgården för att samla nära och kära efter gudtjänsten. Det samma gäller vid en kyrklig begravning. Gården hyrs även ut till andra föreningar och organistationer. Då tas en mindre avgift ut. Boka via expeditionen 0620-835 00.