Sollefteå församlingsgård. Exteriörbild.
Foto: Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Sollefteå församlingsgård

I Sollefteå församlingsgård finns pastorsexpedition och många verksamheter pågår här under veckorna.

Här hittar ni expedition för Sollefteå, Multrå-Sånga, Överlännäs och Boteå församlingar. Här njuts kyrkkaffe, hålls sammanträden, övar körer, bedrivs barn- och ungdomsverksamhet från morgon till kväll. Här firas gudstjänster, andakter och från huset utgår största delan av den arbetsstyrka som tjänstgör inom Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå.

Vid dop och vigsel kan du som medlem kostnadsfritt låna församlingsgården för att samla nära och kära efter gudtjänsten. Det samma gäller vid en kyrklig begravning. Gården hyrs även ut till andra föreningar och organistationer. Då tas en mindre avgift ut.

Snöklädd församlingsgård och adventsgran i skymningen
Foto: Tomas Lundin

Boka via expeditionen 0620-835 00.