Sjödinska villan. Villa med vit puts och rödbruna detaljer. Bilden tagen på våren.
Foto: Kristina Hellberg

Sjödinska villan

Sjödinska villan ligger efter Nipuddsvägen på Remsle i Sollefteå tätort.

Villan på nipkanten förvaltas av stiftelse

Här träffas Måndagsmålarna, Hemma Här och Ur&Skur. Här firas gudstjänster och här hålls sommarsamlingar för samvaro och gemenskap. I huset håller även kyrkans familjerådgivningen till.

Sjödinska villan förvaltas av en stiftelse och det finns alla möjligheter att hyra den för såväl privatpersoner som föreningar och organisationer. Boka villan gör du genom Mona och Rolf Könberg på tel 070-687 34 36.

 

testamenterades av makarna sjödin

Villan testamenterades av makarna Barbro och Gustrav Sjödin till Sollefteå och Multrå församlingar och fastigheten tillföll församlingarna 1993. Fastigheten förvaltas av en stiftelse där ledamöterna i styrelsen utses av de två församlingarna. Kyrkoherden i Sollefteå och komministern i Multrå ska vara ordförande vartannat år. Sommaren 1996 kunde villan invigas efter en omfattande restaurering. Vid icke kyrkliga aktiviteter tas en hyreskostnad ut, 600 kr för heldag och 300 kr för halvdag. Utrymmena består av ett rejält kök och 3 rum. Ett av rummen är större och används som samlingssal. Källarplan finns med gillestuga, garage samt pannrum. Sjödinska villan ligger vid Nipuddsvägen 24 på Remsle