En barnkör övar för full hals.
Foto: Johannes Frandsen

Sångfåglarna

Junseles egen barnkör som övar onsdagar klockan 14.45 i Junsele skola.

pandemin har satt p för körverksamheten

Så snart det känns säkert att mötas och sjunga tillsammans, kör vi igång igen. Vi längtar!

Fråga mig om Sångfåglarna

Jennyanne "Nenne" Gradin

Kantor

Mer om Jennyanne "Nenne" Gradin

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Junsele församling och till viss del även Ådals-Lidens församling.