Sånga kyrka och klocktorn. Kyrkan har rödbrun puts. Klocktornet är av trä och vitmålad.
Foto: Kristina Hellberg

Sånga kyrka

En liten röd medeltida kyrka med mytomspunnen hälsokälla i sakristian.

Undvik vattnet från källan

Tyvärr visade senaste vattenprovet (april 2022) att vattnet i källan är otjänligt. Vi rekommenderar ingen att dricka av det.

Kyrkan är öppen sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. Av säkerhetsskäl är entrén genom klocktornet tillfälligt stängd. Önskar ni se kyrkan på övrig tid ring förman, 0620-835 68.

MEDELTIDA URSPRUNG

Sånga kyrka är en av de minsta kyrkorna i Ådalen. Det som gjort henne känd är hennes hälsokälla. Den var troligen ursprungligen en hednisk offerkälla. När kristendomen blev den förhärskande religionen, då kristnades ofta offerkällorna.

Ursprungligen är den en gråstenskyrka som under seklernas gång anpassats till tidens ideal. Byggd under 1200- eller 1300-talet. Troligen har kyrkan föregåtts av en träkyrka. Av den finns inga lämningar kvar, annat än den ursprungliga källan som finns i sakristian och som är upphovet till att kyrkan har byggts just på denna plats.

Mycket talar för att Sånga kyrka låg längs en av pilgrimslederna till Nidarosdomen i Trondheim där S:t Olof ligger begravd. I ett altarskåp från Sånga fann man nämligen ett pilgrimsmärke av bly som föreställer S:t Olof.

STJÄRNVALV

Under 1400-talet fick kyrkan sina vackra stjärnvalv. Genom sin rang som pilgrimskyrka med hälso- och offerkälla, försågs kyrkan tidigt med en mycket rik inredning. Av den återstår idag några medeltida skåp som återfinns på Historiska museet i Stockholm och på Länsmuseet Västernorrland

Det höga branta kyrktaket är klätt med kluvet furuspån. Klockstapeln är ett verk från 1850-talet och försedd med endast en klocka.

Dagens inredning är främst från 1770-talet. Predikstolen tillskrivs Johan Edler den äldre. Det är oklart om även altaruppsatsen är hans verk men de är samtida. Per Sundin har målat tavlorna i altaruppsatsen. Den övre föreställer konungarnas tillbedjan och den undre Marie bebådelse. 

DE MÅNGA FÄRGERNAS KYRKA

Dagens inredning är som sagt från 1700-talet då kyrkan genomgick en genomgripande renovering och större fönster togs upp i de medeltida murarna. Redan tidigare hade kyrkan slamputsats och vitfärgats. Nu fick den sin tjocka genomfärgade röda puts enligt tidens mode. Färgen behölls fram till senare hälften av 1800-talet när kyrkan förvandlades i nygotisk anda och två smala fönster togs upp i korväggen, altaruppsatsen plockades ner och ett större krucifix sattes upp mellan fönstren över det nakna altarbordet. Krucifixet är idag uppsatt på norra väggen vid ingången till sakristian.

Bänkkvarteren gjordes nu öppna och bänkarna förseddes med spetsgavlar, allt i tidens stil. Kyrkan fick nu åter en vit framtoning som senare vid renovering under 1900-talet övergick i en gul ton, samtidigt som interiören återställdes till sin 1700-tals stil. Korfönstren murades igen, altaruppsatsen återinsattes, bänkarna miste sina gotiska gavlar, bänkkvarteren gjordes åter slutna och fick tillbaka sina törnrosprydda dörrar. Den röda putsen återställdes vid en yttre renovering på 1980-talet och bättrades på ytterligare 2009.

ORGEL OCH TEXTILIER

Kyrkans orgel byggdes på 1890-talet och är försedd med fyra stämmor med bihangspedal. Genom en flitig syförenings försorg försågs kyrkan under 1900-talet med mycket vackra textilier – antependier och mässhakar i alla liturgiska färger.

KÄLLAN SOM STÄNGDES OCH ÖPPNADES IGEN

Efter reformationen och århundradena framåt stängdes/stenades källan igen vid flera tillfällen. Första gången det skedde var 1534, efter en visitation av ärkebiskopen Laurentius Petré. Sånga hade nämligen pekats ut som en plats där ”många vidskepelser utövades”. Intresset för källan och dess vatten gick inte att ta död på. Hundra år senare fördömdes återigen det vidskepliga användandet av källans vatten av dåvarande ärkebiskopen.

På 1860-talet rensades källan och man fann vatten på 5,4 meters djup. Folk började åter dricka av vattnet och fann det hälsobringande. Det gick så långt att man ledde in kor i kyrkan för att bota deras krämpor. Då bestämdes det på nytt att källan skulle stängas. Trettio år senare fanns det emellertid åter ett stort antal kryckor och käppar kvarlämnade av folk som hade druckit ur källan och det lades järnbalkar och cementgolv över den för att den skulle förbli stängd. Vatten trängde ändå fram och berättelser cirkulerade om att folk blev friska av vattnet. Bland annat hade en blind gumma tvättat ögonen med vattnet och återfått synen.

KÄLLANS SENASTE BLOMSTRINGSPERIOD

När kyrkan restaurerades 1923, grävdes källan än en gång ur och bottnen nåddes på cirka 7 meters djup. Åter började det drickas Sångavatten. Upphovet till intresset var en äldre gumma, som i vanliga fall hade svårt att gå, och alltid hade käpp. Nu kom hon gående utan käpp. Hon berättade att hon druckit av källvattnet och blivit frisk. Blomstringsperioden varade till 1931 och folk kom från alla håll, med båt, med bil eller vandrande. På en dag kunde det komma 25 bilar, vilket är fascinerande, med tanke på att det endast fanns tre bilar i Sollefteå vid den här tiden.

Källor:  

Ådalens kyrkor, Ingrid Telhammer

SÅNGA Källa, Kyrka, Brunn och Mo, Broschyr tryckt i maj 1991

Mästare & möbler, Maj Nodermann, 1990

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.

illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.

Kontakt

Kontaktuppgifter till expeditioner och till övrig personal hittar du här.

Två händer hålls fram. I händerna ligger vita lappar med ord skrivna i svart. Ord som gemenskap, livet, tvivel, Gud, tro, dela.

Verksamhet i församlingarna

Vill du prata om Gud med andra? Ta en promenad och umgås? Sjunga i kör? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

Konfirmation

Livet är fullt av frågor. Vad är egentligen lycka? Vilket ansvar har jag för någon annan? Varför är det så orättvist? Finns Gud? Räcker det inte med att vara vacker på insidan? Vad är en bra människa? Är jag en bra människa? Kom så ställer vi frågorna tillsammans och försöker hitta våra svar. Här hittar du de grupper som finns i Sollefteå med omnejd.

Någon spelar cello.

Konserter | Musik

Här hittar ni alla musikevenemang och även de gudstjänster som erbjuder extra musik eller körsång. Utbudet är varierat och de allra flesta konserterna är gratis. Dessutom serveras de i de finaste konsertlokaler du kan tänka dig - våra kyrkor.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS

Grävning vid Eds kyrka

Publicerad:

Just nu, och troligen en vecka framåt, pågår arbete med att gräva ett dräneringsdike vid Eds kyrka. Detta för att leda om vatten som annars ligger mot fasaden och orsakar sprickor.

En kväll för nyfikna

Publicerad:

Hur funkar det här med familjehem, förvaltarskap och ”god man”? Vilka får hjälp? Hur går det till? Vilka kan hjälpa till? Har stödet förändrats? Kom till Sollefteå församlingsgård den 19 juni klockan 19.00, där får du svaren.

Nu går det att gravsätta i askgravlundar och gravar

Publicerad:

Tjälen är ur marken och personalen på våra kyrkogårdar har börjat gravsätta askor och urnor i gravar och askgravlundar. Önskar du, som anhörig, vara med vid gravsättningen? Glöm då inte att boka tid för detta. Här hittar ni kontaktuppgifter till den som kan hjälper dig med bokningen.

Dags för vårstädning på grav och kyrkogård!

Publicerad:

Nu är det hög tid att göra vårfint på kyrkogården. Ansvaret för detta vilar på såväl kyrkogårdsförvaltningen som på dig som är gravrättsinnehavare. Tillsammans håller vi snyggt och städat!

Andas i fjällen

Publicerad:

Följ med på en andlig prova-på-resa, med tid för din kropp och själ den 23-25 augusti på och kring Hållandsgården. Du få prova på retreat, vandring, bibelläsning, lugn och ro-gudstjänst. Allt detta i en härlig miljö och med fjälluften inpå knuten.