Sånga kyrka och klocktorn. Kyrkan har rödbrun puts. Klocktornet är av trä och vitmålad.
Foto: Kristina Hellberg

Sånga kyrka

En liten röd medeltida kyrka med mytomspunnen hälsokälla i sakristian.

Undvik vattnet från källan

Tyvärr visade senaste vattenprovet (april 2022) att vattnet i källan är otjänligt. Vi rekommenderar ingen att dricka av det.

Kyrkan är öppen sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. Av säkerhetsskäl är entrén genom klocktornet tillfälligt stängd. Önskar ni se kyrkan på övrig tid ring Patric Sundelin, 0620-835 68.

MEDELTIDA URSPRUNG

Sånga kyrka är en av de minsta kyrkorna i Ådalen. Det som gjort henne känd är hennes hälsokälla. Den var troligen ursprungligen en hednisk offerkälla. När kristendomen blev den förhärskande religionen, då kristnades ofta offerkällorna.

Ursprungligen är den en gråstenskyrka som under seklernas gång anpassats till tidens ideal. Byggd under 1200- eller 1300-talet. Troligen har kyrkan föregåtts av en träkyrka. Av den finns inga lämningar kvar, annat än den ursprungliga källan som finns i sakristian och som är upphovet till att kyrkan har byggts just på denna plats.

Mycket talar för att Sånga kyrka låg längs en av pilgrimslederna till Nidarosdomen i Trondheim där S:t Olof ligger begravd. I ett altarskåp från Sånga fann man nämligen ett pilgrimsmärke av bly som föreställer S:t Olof.

STJÄRNVALV

Under 1400-talet fick kyrkan sina vackra stjärnvalv. Genom sin rang som pilgrimskyrka med hälso- och offerkälla, försågs kyrkan tidigt med en mycket rik inredning. Av den återstår idag några medeltida skåp som återfinns på Historiska museet i Stockholm och på Länsmuseet Västernorrland

Det höga branta kyrktaket är klätt med kluvet furuspån. Klockstapeln är ett verk från 1850-talet och försedd med endast en klocka.

Dagens inredning är främst från 1770-talet. Predikstolen tillskrivs Johan Edler den äldre. Det är oklart om även altaruppsatsen är hans verk men de är samtida. Per Sundin har målat tavlorna i altaruppsatsen. Den övre föreställer konungarnas tillbedjan och den undre Marie bebådelse. 

DE MÅNGA FÄRGERNAS KYRKA

Dagens inredning är som sagt från 1700-talet då kyrkan genomgick en genomgripande renovering och större fönster togs upp i de medeltida murarna. Redan tidigare hade kyrkan slamputsats och vitfärgats. Nu fick den sin tjocka genomfärgade röda puts enligt tidens mode. Färgen behölls fram till senare hälften av 1800-talet när kyrkan förvandlades i nygotisk anda och två smala fönster togs upp i korväggen, altaruppsatsen plockades ner och ett större krucifix sattes upp mellan fönstren över det nakna altarbordet. Krucifixet är idag uppsatt på norra väggen vid ingången till sakristian.

Bänkkvarteren gjordes nu öppna och bänkarna förseddes med spetsgavlar, allt i tidens stil. Kyrkan fick nu åter en vit framtoning som senare vid renovering under 1900-talet övergick i en gul ton, samtidigt som interiören återställdes till sin 1700-tals stil. Korfönstren murades igen, altaruppsatsen återinsattes, bänkarna miste sina gotiska gavlar, bänkkvarteren gjordes åter slutna och fick tillbaka sina törnrosprydda dörrar. Den röda putsen återställdes vid en yttre renovering på 1980-talet och bättrades på ytterligare 2009.

ORGEL OCH TEXTILIER

Kyrkans orgel byggdes på 1890-talet och är försedd med fyra stämmor med bihangspedal. Genom en flitig syförenings försorg försågs kyrkan under 1900-talet med mycket vackra textilier – antependier och mässhakar i alla liturgiska färger.

KÄLLAN SOM STÄNGDES OCH ÖPPNADES IGEN

Efter reformationen och århundradena framåt stängdes/stenades källan igen vid flera tillfällen. Första gången det skedde var 1534, efter en visitation av ärkebiskopen Laurentius Petré. Sånga hade nämligen pekats ut som en plats där ”många vidskepelser utövades”. Intresset för källan och dess vatten gick inte att ta död på. Hundra år senare fördömdes återigen det vidskepliga användandet av källans vatten av dåvarande ärkebiskopen.

På 1860-talet rensades källan och man fann vatten på 5,4 meters djup. Folk började åter dricka av vattnet och fann det hälsobringande. Det gick så långt att man ledde in kor i kyrkan för att bota deras krämpor. Då bestämdes det på nytt att källan skulle stängas. Trettio år senare fanns det emellertid åter ett stort antal kryckor och käppar kvarlämnade av folk som hade druckit ur källan och det lades järnbalkar och cementgolv över den för att den skulle förbli stängd. Vatten trängde ändå fram och berättelser cirkulerade om att folk blev friska av vattnet. Bland annat hade en blind gumma tvättat ögonen med vattnet och återfått synen.

KÄLLANS SENASTE BLOMSTRINGSPERIOD

När kyrkan restaurerades 1923, grävdes källan än en gång ur och bottnen nåddes på cirka 7 meters djup. Åter började det drickas Sångavatten. Upphovet till intresset var en äldre gumma, som i vanliga fall hade svårt att gå, och alltid hade käpp. Nu kom hon gående utan käpp. Hon berättade att hon druckit av källvattnet och blivit frisk. Blomstringsperioden varade till 1931 och folk kom från alla håll, med båt, med bil eller vandrande. På en dag kunde det komma 25 bilar, vilket är fascinerande, med tanke på att det endast fanns tre bilar i Sollefteå vid den här tiden.

Källor:  

Ådalens kyrkor, Ingrid Telhammer

SÅNGA Källa, Kyrka, Brunn och Mo, Broschyr tryckt i maj 1991

Mästare & möbler, Maj Nodermann, 1990

illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.

Kontakt

Kontaktuppgifter till expeditioner och till övrig personal hittar du här.

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.

En svartvit bild på en gammal mans händer. Den högra handen håller om den vänstra. Händerna vilar mot ett bord.

Samtalsgrupp vid sorg

Vardagen och livet efter en förlust av nära anhörig kan vara svår att anpassa sig till. Att träffas och prata om sorgen är ett sätt att komma vidare. Välkommen att delta i en "Leva vidare-grupp".

En bild av ett uppslag av Månadsbladet.

Månadsbladet

Vill du få kalendern för församlingarna i Sollefteå pastorat tillsänt dig via e-post eller vanlig post? Bli prenumerant på Månadsbladet! Det kostar inget. Gör så här för att prenumerera:

Två händer hålls fram. I händerna ligger vita lappar med ord skrivna i svart. Ord som gemenskap, livet, tvivel, Gud, tro, dela.

Verksamhet i våra församlingar

Vill du prata om Gud med andra? Ta en promenad och umgås? Sjunga i kör? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

En mamma och några barn i olika åldrar sitter på golvet.

Barn & familj

I Sollefteås tolv församlingar finns en mängd aktiviteter för alla åldrar. Trygga mötesplatser för familjen, barnen eller alla tillsammans. Här hittar ni mer information om vår verksamhet.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS

Påsk i 13 av Sollefteås 15 kyrkor

Publicerad:

Inte mindre än 34 gudstjänster serveras mellan den 3 till 10 april. Här kan du se vad som sker i kyrkan närmast dig, eller ta en titt på vad som sker grannförsamlingen. Här kan du även hitta länkar till mer information om påskens drama. Varför firar vi egentligen påsk?

Det stora "Kantorsläppet"

Publicerad:

En gång om året får vara kantorer (musiker) härja fritt i en alldeles egen konsert. I år sker det den 13 april 19.00 i Junsele kyrka.

Saker vi inte pratar om

Publicerad:

Föreläsningsserien "Livsnära samtal" handlar om sådant vi inte gärna pratar om: ensamhet, att inte kunna betala sina räkningar, att inte vilja leva längre. Det är tuffa tider för många men hjälp finns att få. Tillsammans med medarbetare från Sollefteå kommun och Österåsen berättar vi om den hjälp som finns. Välkommen med dina egna erfarenheter eller kom för att lära dig mer. För att i din tur kunna hjälpa andra.

Hälsomässa i miniformat

Publicerad:

Sång, massage, vinterbad? Vad är hälsa för dig? Kom till Långsele församlingsgård lördag den 4 mars och låt dig inspireras. På plats finns utställare som på olika sätt jobbar med hälsa, sin eller andras. Snacks och andra förfriskningar utlovas. Platsen är Långsele församlingsgård och dörrarna är öppna mellan klockan 11 och 15.

Sportlovsaktiviteter

Publicerad:

Snart sportlov! Här hittar ni tips på aktiviteter för barn och familj i Multrå, Långsele, Ed och Resele