En ordförandeklubba i trä vilar ovanpå en psalmbok.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Så styrs Svenska kyrkan Sollefteå

Vem är det egentligen som bestämmer i kyrkan? Svaret är att det är många.

Svenska kyrkan Sollefteå eller Sollefteå pastorat, består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar.

KYRKOFULLMÄKTIGE

Det högsta beslutande organet är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

KYRKORÅDET

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

FÖRSAMLINGSRÅD

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.