Resele församlingsråd

Se vilka som sitter i Resele församlingsråd

Följande personer sitter i Resele församlingsråd:

Jan-Erik Eriksson, ordförande
Kerstin Franzén, vice ordförande

Nils Johansson
Leif Kårén
Susanne Nordgren
Hjördis Olofsson
Göran Tängdén
Marthin Jönsson, präst (sitter i församlingsrådet på delegation från kyrkoherde Charlotte Odelberg)

Ersättare
Per Olof Andersson
Sonja Nilsson
Lage Sjöberg
Harriet Tänglander