Vi ser händerna på en präst som precis delat en oblat. I förgrunden två stearinljus.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Präster

Här hittar ni kyrkoherde Charlotte Odelberg samt övriga präster (komministrar)