Meny

Präster

Här hittar ni kyrkoherden Charlotte Odelberg samt övriga präster (komministrar)

Henrik Domeij

Henrik Domeij

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst

Mer om Henrik Domeij

Präst med särskilt ansvar för barn, ungdom och skola

Charlotte Odelberg

Charlotte Odelberg

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst, Kyrkoherde

Annica Strindin

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst

Rolf Öhlén

Rolf Öhlén

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst