Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Präster

Här hittar ni kyrkoherden Charlotte Odelberg samt övriga präster (komministrar)

Henrik Domeij

Henrik Domeij

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst

Mer om Henrik Domeij

Präst med särskilt ansvar för barn, ungdom och skola

Daniel Gilberg

Daniel Gilberg

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst

Mer om Daniel Gilberg

Sjukhuspräst

Elisabet Norén

Elisabet Norén

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst

Charlotte Odelberg

Charlotte Odelberg

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst, Kyrkoherde

Rolf Öhlén

Rolf Öhlén

Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Präst