Personuppgifter hos Sollefteå pastorat

Pastoratet, som är del av den lokala nivån i Svenska kyrkan, för register över pastoratets anställda och förtroendevalda. Pastoratet hanterar även andra personuppgifter som till exempel deltagare i verksamheter och andra arrangemang.

Deltagare i församlingarnas verksamheter och ideella medarbetare

För att kunna administrera verksamheter behöver dina, och i förekommande fall även vissa av vårdnadshavares, personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

Vid verksamhet i samarbete mellan pastoratet och studieförbundet SENSUS lämnas personuppgifter även till dem. Läs mer om hur SENSUS hanterar dessa uppgifter här.

Vid information om allergier/specialkost kan uppgifterna lämnas ut till ansvarig för kök och matlagning. Vid lägerverksamhet eller andra resor behöver ansvariga ibland ta in uppgifter om din hälsa för att på bästa sätt kunna hjälpa dig om det skulle hända något. Uppgifter om hälsa behandlas konfidentiellt och raderas när de inte behvös längre.

I de fall där du har gett ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter (t ex för publicering av bilder), har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke kontaktar du ansvarig för verksamheten.

E-post

I samband med att du skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla vår skyldighet att bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken verksamhet du kontaktar oss för. Det du skickar till oss kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. 

Sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna informera och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och i undantagsfall radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på en av våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten.  SOllefteå pastorat har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

Ibland marknadsför vi även våra inlägg på sociala medier. När vi gör det kan vi med hjälp av den berörda tjänsten välja att exempelvis rikta oss till personer i vissa åldrar som bor inom ett visst område. Det kan även hända att vi riktar oss till personer med vissa intressen som de själva angivit på sin profil. Vi får inte tillgång till några uppgifter om specifika personer, utan all faktisk behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten.

Observera att publicerat material kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten. Offentlighetsprincipen framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Anställda och uppdragstagare

Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

Jobbansökan

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Sollefteå pastorat registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

Förtroendevalda

Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd lagras i ett register. Som förtroendevald i Sollefteå pastorat måste du vara beredd på att ditt namn, bild, nomineringsgrupp med mera publiceras på pastoratets hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem.

Avtal

Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gäller ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.

Frågor och synpunkter

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår expedition. Det går även bra att kontakta dataskyddsombudet.

DATASKYDDSOMBUD

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
Patrik Jonasson, IT-Säkerhetsbolaget
e-post: dataskydd@itsakerhetsbolaget.se

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns om dig och du kan kostnadsfritt begära registerutdrag. Om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort.

Du har även rätt att få information om vilka rättsliga grunder registreringen bygger på, hur länge dina uppgifter sparas, vem som har tillgång till informationen. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om det inte finns rättsliga skäl för att de lagras.

Du kan få en sammanställning av alla uppgifter vi har om dig och du kan även invända mot det sätt vi använder dina personuppgifter. Du måste då kunna styrka din identitet.

Du har rätt att begära begränsning av användning av vissa av dina personuppgifter, du kan få återkalla ditt samtycke.

I det fall information som sparats om dig ska behandlas i ett annat syfte än vid insamlingstillfället, har du rätt att informeras om detta.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.