Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.
Foto: Kristina Hellberg

Pastorsexpeditionen

Har du ett församlingsärende, t ex vill boka dop, bröllop eller begravning, hyra lokal, veta mer om vår verksamhet. Då är det hit du vänder dig.

pastorsexpeditionen

 - när du vill boka dop, vigsel, hyra lokal, fråga något om din församlings verksamhet 0620-835 00, solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se 

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå

Öppet: klockan 10-12, måndag till fredag

Reservation för helgdagar och aftnar.

Gunilla Edström

Förvaltningsassistent

Mer om Gunilla Edström

Expedition, arkiv och diarium

Åsa Holmlund

Förvaltningsassistent

Mer om Åsa Holmlund

Expedition, sekreterare i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Mari Eriksson

Ekonimiassistent

Mer om Mari Eriksson

Ekonomi och expedition

Mariana Lindberg

Personalhandläggare

Mer om Mariana Lindberg

Personalfrågor, schemaläggning, lön och arvoden.