Överlännäs kyrka och klocktorn. Sommarbild. I förgrunden en flaggstång med Svenska kyrkans flagga hissad.
Foto: Kristina Hellberg

Överlännäs kyrka

En liten medeltida pärla med tydliga spår från 1700-talet.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst samt sommartid, måndag-fredag  mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. Önskar ni se kyrkan på övrig tid ring Jan Leiknes, 0620-835 68.

HISTORIA

Överlännäs omnämns som självständigt pastorat i samband med sexårsgärden, en korstågsskatt för år 1314. På grund av en brand i prästgården saknas handlingar rörande kyrkan före år 1835.  Under senare delen av 1400-talet försågs kyrkan med stjärnvalv. Valvsslagning var en dyrbar kostnad för en socken, men de påkostade stjärnvalven gav kyrkan status och ökade brandsäkerheten. I ett bevarat sockenprotokoll från 1788 framgår att kyrkan var i stort behov av en upprustning. För att undvika dyra kostnader föreslog Boteå församling att Överlännäs församling och kyrkans tillhörigheter skulle delas upp mellan Boteå och Sånga. Förslaget godkändes inte av Överlännäs befolkning. Genom deras talesman revisionssekreterare Johan Noreen, beslöt man att själva gemensamt bekosta kyrkans upprustning.

Den blå draperimålningen på väggen bakom altaruppsatsen är utförd av kyrkomålare Per Sundin (1760-1827) från Sunne i Jämtland. Psalmtavlan är en gåva från Johan Nordenfalk och hans hustru. Det är tänkbart att de även bekostade Edlers arbeten. Klockstapeln är byggd i slutet av 1700-talet. Lillklockan skänktes till kyrkan år 1770. Vid en restaurering år 1891 sattes den stora klockan in.

Byggnaden utrustades med en läktare. Predikostol och altaruppsats beställdes av den kände bildhuggaren Johan Edler d.ä. Arbetena som tillhör han sista verk, kännetecknas av ett stramt formspråk. Altaruppsatsen i empire inramar idag en altartavla utförd av fransmannen Le Sueurs.  Målningen visar den korsfäste Kristus, omgiven av de båda Mariorna. Tavlan donerades till kyrkan år 1951. Altarets plattform, predellen, innesluter en målning av G. Ekblom, fritt utförd efter Giotto di Bondones målning ”Den helige Franciskus död”, även den sattes in år 1951.