Överlännäs kyrka och klocktorn. Sommarbild. I förgrunden en flaggstång med Svenska kyrkans flagga hissad.
Foto: Kristina Hellberg

Överlännäs kyrka

En liten medeltida pärla med tydliga spår från 1700-talet.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst samt sommartid, måndag-fredag  mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. Önskar ni se kyrkan på övrig tid ring 0620-835 68.

HISTORIA

Överlännäs omnämns som självständigt pastorat i samband med sexårsgärden, en korstågsskatt för år 1314. På grund av en brand i prästgården saknas handlingar rörande kyrkan före år 1835.  Under senare delen av 1400-talet försågs kyrkan med stjärnvalv. Valvsslagning var en dyrbar kostnad för en socken, men de påkostade stjärnvalven gav kyrkan status och ökade brandsäkerheten. I ett bevarat sockenprotokoll från 1788 framgår att kyrkan var i stort behov av en upprustning. För att undvika dyra kostnader föreslog Boteå församling att Överlännäs församling och kyrkans tillhörigheter skulle delas upp mellan Boteå och Sånga. Förslaget godkändes inte av Överlännäs befolkning. Genom deras talesman revisionssekreterare Johan Noreen, beslöt man att själva gemensamt bekosta kyrkans upprustning.

Den blå draperimålningen på väggen bakom altaruppsatsen är utförd av kyrkomålare Per Sundin (1760-1827) från Sunne i Jämtland. Psalmtavlan är en gåva från Johan Nordenfalk och hans hustru. Det är tänkbart att de även bekostade Edlers arbeten. Klockstapeln är byggd i slutet av 1700-talet. Lillklockan skänktes till kyrkan år 1770. Vid en restaurering år 1891 sattes den stora klockan in.

Byggnaden utrustades med en läktare. Predikostol och altaruppsats beställdes av den kände bildhuggaren Johan Edler d.ä. Arbetena som tillhör han sista verk, kännetecknas av ett stramt formspråk. Altaruppsatsen i empire inramar idag en altartavla utförd av fransmannen Le Sueurs.  Målningen visar den korsfäste Kristus, omgiven av de båda Mariorna. Tavlan donerades till kyrkan år 1951. Altarets plattform, predellen, innesluter en målning av G. Ekblom, fritt utförd efter Giotto di Bondones målning ”Den helige Franciskus död”, även den sattes in år 1951.

illustration föreställande ett @, en telefonlur, ett kuvert. För att illustrera på vilka sätt det går att nå oss.

Kontakt

Kontaktuppgifter till expeditioner och till övrig personal hittar du här.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.

Ett uppslaget Månadsblad.

Månadsbladet

Vill du få kalendern för församlingarna i Sollefteå pastorat tillsänt dig via e-post eller vanlig post? Bli prenumerant på Månadsbladet! Det kostar inget. Gör så här för att prenumerera:

Två händer hålls fram. I händerna ligger vita lappar med ord skrivna i svart. Ord som gemenskap, livet, tvivel, Gud, tro, dela.

Verksamhet i församlingarna

Vill du prata om Gud med andra? Ta en promenad och umgås? Sjunga i kör? Är du nybliven förälder som vill träffa andra föräldrar eller vill ditt barn träffa kompisar och göra roliga saker?

En mamma och några barn i olika åldrar sitter på golvet.

Barn & familj

I Sollefteås tolv församlingar finns en mängd aktiviteter för alla åldrar. Trygga mötesplatser för familjen, barnen eller alla tillsammans. Här hittar ni mer information om vår verksamhet.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS

Stilla veckan och påsk

Publicerad:

Inte mindre än 41 gudstjänster serveras mellan den 24 mars till 1 april. Här kan du se vad som sker i kyrkan närmast dig, eller ta en titt på vad som sker grannförsamlingen. Här kan du även hitta länkar till mer information om påskens drama. Varför firar vi egentligen påsk?

Vi söker sommarjobbare till kyrkogårdarna i Västraområdet

Publicerad:

Är du skolungdom och vill ha sommarjobb på någon av kyrkogårdarna i Näsåker, Junsele, Resele, Ed , Ramsele och Edsele? Välkommen med din intresseanmälan!

Så här säger kyrkorådets ordförande om lokalförsörjningsplanen

Publicerad:

Den lokalförsörjningsplan som kyrkofullmäktige fastställde i november är ett viktigt verktyg i det pågående budgetarbetet men inga beslut är tagna ännu.

Hälsomässa i år igen

Publicerad:

Jobbar du med hälsa? Har du/ditt företag eller förening något att erbjuda som rör just människors hälsa? Den 14 april gör vi en repris på den lokala hälsomässan i Långsele. Kom med som utställare!

Lokalförsörjningsplanen klar

Publicerad:

Vid sitt novembermöte fastställde kyrkofullmäktige en lokalförsörjningsplan för Sollefteå pastorat. Den innehåller bland annat en långsiktigt hållbar plan för verksamheternas behov av lokaler. Här får du veta mer om vad en lokalförsörjningsplan innebär.