Överlännäs församlingsråd

Se vilka som sitter i Överlännäs församlingsråd

Följande personer sitter i Överlännäs församlingsråd:

Pia Hedberg, ordförande
Lars Gradin, vice ordförande

Ann-Britt Edfors
Margareta Löv

Ersättare
Birgitta Blomén
Elisabet Sundberg
Ingemar Thulin