Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Överlännäs församlingsråd

I Överlännäs församlingsråd sitter följande ledamöter under ledning av ordförande Pia Hedberg.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Pia Hedberg, ordförande
Lars Gradin, vice ordförande 
Charlotte Odelberg (kyrkoherde)
Birgitta Blomén
Ann-Britt Edfors

ersättare

Erland Melander
Elisabet Sundberg