Överlännäs församlingsråd

Se vilka som sitter i Överlännäs församlingsråd 2022-2025

Följande personer sitter i Överlännäs församlingsråd:

Pia Hedberg, ordförande
Ann-Britt Edfors
Lars Gradin
Elisabet Sundberg
Ingemar Thulin
Rolf Öhlén, präst (sitter i församlingsrådet på delegation från kyrkoherde Charlotte Odelberg)

Ersättare
Birgitta Blomén
Margareta Löv
Mattias Rösberg

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS