Ett skogskapell i rött trä med vita detaljer
Foto: Marthin Jönsson

Öfra kapell

Öfra kapell är beläget i Sollefteå kommuns nordvästra hörn, inte långt från gränsen till Lappland. Kapellet ligger i utkanten av Junsele socken, i den sydvästra delen av den glesa och utspridda bebyggelse som utgör byn Övra. 

1894 uppfördes Öfra kapell som en kombinerad kyrko- och skolbyggnad för byn Övra och de närmast liggande byarna. Mark och material skänktes av skogsbolaget Kramfors AB och byggmästare var Jakob Högberg (född 1853) från Bölen.

I trakten bodde vid tiden många invandrade från Finland och Ryssland vilket kanske kan förklara kapellets något ovanliga utformning. Klockstapeln uppfördes 1898. Skolsalen som även användes till kyrksal var förlagd till övervåningen ända fram till 1944 då skolan centraliserades och barnen skickades till centralorten Krånge. På nedervåningen fanns lärarbostaden.

En strålande septemberdag 1944 återinvigdes kapellet som enbart kyrka av biskop Torsten Bohlin. Skolbänkarna var nu borta och ersatta med riktiga kyrkbänkar. Någon gång i samband med detta införskaffades kapellets första kyrkorgel. 1958 drogs el till byn Övra och även kapellet fick elektricitet. Kring 1900-talets mitt brädslogs de rundtimrade fasaderna. 1981 genomgick kapellet en större renovering där originalfärgsättningen återtogs både invändigt som utvändigt. Den ståtliga klockstapeln renoverades 1997.

Återinvigning efter renovering sker igen den 4 juni 2021 i närvaro av biskop Eva Nordung Byström. Självklart är Doris Berglund och Tora Larsson särskilt inbjudna.