Ett tiotal körmedlemmar. Äldre män och kvinnor, lyssnar uppmärksamt på sin körledare.
Foto: Kristina Hellberg

Non Stop-kören

Kör för daglediga med bas i Boteå sockenstuga. Övar gör de torsdagar 10.00-12.00.

    Fråga mig om Non Stop-kören

  • Eva Rosell

    Kantor

    Mer om Eva Rosell

    Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Boteå och Överlännäs församlingar.