Ett tiotal körmedlemmar. Äldre män och kvinnor, lyssnar uppmärksamt på sin körledare.
Foto: Kristina Hellberg

Non Stop-kören

Kör för daglediga med bas i Boteå sockenstuga. Övar gör de torsdagar 10.00-12.00.

pandemin har satt p för körverksamheten

Så snart det känns säkert att mötas och sjunga tillsammans, kör vi igång igen. Vi längtar!

Fråga mig om Non Stop-kören

Eva Rosell

Kantor

Mer om Eva Rosell

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Boteå och Överlännäs församlingar.