Musiker

Musiken flödar genom hela vår verksamhet. Såväl vid den enkla andakten som vid större gudstjänster och konserter. Våra tre musiker har ansvaret, leder körer, undervisar i orgelspel samt sjunger och spelar självklart själva.

Jonatan Sandberg

Organist