Tangenterna på ett piano trakteras av en musiker händer.
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Musiker

Musiken flödar genom hela vår verksamhet. Såväl vid den enkla andakten som vid större gudstjänster och konserter. Våra musiker har ansvaret, leder körer, undervisar i orgelspel samt sjunger och spelar självklart själva.

Ann-Sofie Baarman

Kantor

Mer om Ann-Sofie Baarman

kantor med särskilt ansvar för kör- och musikverksamheten i Ramsele-Edsele församling

Margareta Bohman

Musiker

Mer om Margareta Bohman

Vikarierande musiker med särskilt ansvar för Långsele, Graninge och Helgums församlingar

Jennyanne "Nenne" Gradin

Kantor

Mer om Jennyanne "Nenne" Gradin

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Junsele församling och till viss del även Ådals-Lidens församling.

Maria Robertson

Kantor

Mer om Maria Robertson

Kantor med särskilt ansvar för Multrå-Sånga församling

Eva Rosell

Kantor

Mer om Eva Rosell

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Boteå och Överlännäs församlingar.

Jonatan Sandberg

Organist

Mer om Jonatan Sandberg

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Sollefteå församling, pastoratets organist.

Örjan Schwieler

Musiker

Mer om Örjan Schwieler

Musiker med särskilt ansvar för Resele och Eds församlingar.

Putte Kihl

Musiker, Församlingsassistent

Olov Sjögren

Musiker, Församlingsassistent