Tangenterna på ett piano trakteras av en musiker händer.
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Musiker

Musiken flödar genom hela vår verksamhet. Såväl vid den enkla andakten som vid större gudstjänster och konserter. Våra musiker har ansvaret, leder körer, undervisar i orgelspel samt sjunger och spelar självklart själva.