17 körsångare, med vita överdelar och färggranna scarfs  eller slipsar, står uppställda och tar ton.
Foto: Kristina Hellberg

Multråkören

Multrå-Sånga församlings kyrkokör. Övar onsdagar 18.30-20.30 i Multrå församlingsgård.

pandemin har satt p för körverksamheten

Nu har körerna smygit igång! Vill du vara med? Kontaktuppgifter hittar du på respektive körs sida.

Fråga mig om Multråkören

Maria Robertson

Kantor

Mer om Maria Robertson

Kantor med särskilt ansvar för Multrå-Sånga församling