Korister i Multråkören.

Multråkören

Multrå-Sånga församlings kyrkokör. Övar onsdagar 18.30-20.30 i Multrå församlingsgård.

hösten 2020

Då flera av medlemmarna tillhör riskgrupp kommer kören vara vilande under hösten 2020. Vi tror på en ny körvår 2021.