Körmedlemmar uppställda i koret i Multrå kyrka. Samtliga bär svarta kläder. Damerna har röd halsduk och herrarna röd fluga.

Multråkören

Multrå-Sånga församlings kyrkokör. Övar torsdagar 18.30-21.30 i Multrå församlingsgård.

En kör med anor

Multråkören har sina anor redan från 1920-talet. Kören består just nu av cirka 25 sångare, såväl manliga som kvinnliga stämmor. Ett av deras återkommande framträdanden, förutom vid de kyrkliga högtiderna, är musikgudstjänsten Hela kyrkan sjunger. 

Kören har även medverkat i konserter tillsammans med Bröderna Rongedal, Lina Melander, Anna-Lotta Larsson.