En ordförandeklubba
Foto: Magnus Aronson/IKON

Multrå-Sånga församlingsråd

I Sollefteå församlingsråd sitter följande ledamöter under ledning av ordförande Sven-Erik Bodén.

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. De utser kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och för vilka andra ändamål än gudstjänst som kyrka kan lånas ut för. Församlingsråden ska även särskilt bevaka den egna församlingens intressen.

Multrå-Sånga församlingsråd perioden 2018-2021

Sven Erik Bodén, ordförande 
Åke Johansson, vice ordförande
Elisabet Norén (präst) 
Carola Backlund
Mona Könberg 
Bengt Sandström
Per Olof Sjödin
Marie Solin

ersättare

Christer Backlund
May Britt Engström
Birgitta Sjödal
Felicia Solin