Multrå kyrka i vinterskrud omgiven av frostnupna träd.
Foto: Bengt Sandström

Multrå kyrka

En stenkyrka som byggdes ut trots motstånd från dåvarande biskopen.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och konserter samt sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. Önskar ni se kyrkan på övrig tid ring Jan Leiknes, 0620-835 68.

Historia

Kyrkans historia sträcker sig tillbaka till 1314, det år som dåvarande biskopen i Uppsala, Olof den vise visiterade de ångermanländska församlingarna. Kyrkan var antagligen en liten träkyrka då. På 1400-talet byggdes en stenkyrkan.

Gustav Vasas klockskatt tog tre av de fyra kyrkoklockorna och även andra tillgångar togs ifrån kyrkan. Församlingen gick från att ha varit välbärgade till fattiga. Vid mitten av 1600-talet var kyrkan mycket förfallen och med sina 14 bänkrader dessutom för liten för den växande församlingen.  Mellan åren 1768 och 1755 byggdes den gamla kyrkan ut och kom att rymma 130 personer. Predikstolen, i barock-stil från 1600-talet, behölls och även det medeltida helgonskåpet.

På 1840-talet var kyrkan åter för liten då befolkningen hade växt till 700 personer. Trots motstånd från prosten i Sollefteå och dåvarande biskopen M. Bergman påbörjades bygget 1862. Den nya kyrkan byggdes i nyklassicistisk stil (kallad Karl-Johan stil) och stod färdig 1868. År 1864 byggdes även klocktornet. Den gamla klockstapeln revs i samband med detta och trät såldes som kaffevirke.

Delar av den gamla kyrkan återfinns i den östra delen och utgör sakristia. Kyrkan har restaurerats 1914, 1957 och 2006.

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS