Multrå församingsgård i vinterskrud
Foto: Svenska kyrkan Sollefteå-Boteå

Multrå församlingsgård

Här njuts kyrkkaffe efter gudtjänster, här övar Multrå-Sånga församlings kör.

Vid dop och vigsel kan du som medlem kostnadsfritt låna församlingsgården för att samla nära och kära efter gudtjänsten. Det samma gäller vid en kyrklig begravning. Gården hyrs även ut till andra föreningar och organistationer. Då tas en mindre avgift ut.

Boka via expeditionen 0620-835 00.

Huset är en vinkelbyggnad med en stor samlingssal där det ryms dryg 100 personer sittande vid bord. Till detta kommer en mindre sal lämplig för mindre samlingar, körövning, barn- och ungdomsverksamhet, sammanträden.

Församlingsgården invigdes 10 mars 1985. Beslutet att bygga togs den 29 januari 1984 av Multrå kyrkostämma. Byggnaden var mycket efterlängtad eftersom församlingen tidigare hade använt Multrå skolas matsal. När skolan återöppnade i början av 1980-talet och församlingsverksamheten expanderade blev behovet av egna lokaler akut. Med inredning kostade gården inte mer än 1 miljon kr att färdigställa. Det är ett monteringsfärdigt hus som det bara tog några veckor att foga samman.