Långsele kyrka, en sommarbild.
Foto: Torbjörn Karlström

Långsele kyrka

Kyrka med tornet på "fel" sida.

Långsele kyrka

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes i nyklassicistisk stil av gråsten och fick en putsad fasad. Kyrkan ersatte en tidigare stenkyrka från 1500-talet.

Bygget av nya kyrkan påbörjades 1815 och slutfördes 1828. Ritningen var gjord 1812 av byggmästare Simon Geting, men reviderades av arkitekt Per Wilhelm Palmroth. Arbetet leddes av Lars David Geting son till Simon Geting.

Kyrktornet kom att placeras i öster över kor och altare istället för över vapenhuset vid västra sidan, som brukligt är.

1956 bytte man ut takbeläggningen ut mot kopparplåt från att tidigare ha varit spån.