Långsele församlingsråd

Se vilka som sitter i Långsele församlingsråd

Paul Höglund, orförande
Elsy Lidblom, vice ordförande

Peter Hagberg
Ingvar Långström
Monica Tirri

Ersättare
Madelén Holgersson
Birgitta Karlström