Långsele församlingshem. Vit träbyggnad. En vinterbild. Ovanför entrén hänger Svenska kyrkans flagga.
Foto: Cheri Tjälldén

Långsele församlingsgård