En mörkbrun bordsyta. På det står ett vattenglas, där ligger också ett protokoll samt en tjock röd bok. Någon är på väg att slå en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och för förvaltningen av pastoratets angelägenheter. De ansvarar även för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation. 

Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott, ett placeringsutskott samt ett kyrkogårds- och fastighetsutskott.

följande personer ingår kyrkorådet för Sollefteå pastorat:

Göran Tängdén, ordförande
Sten Lönn, vice ordförande

Paul Höglund
Susanne Lindahl
Lars Martin Nilsson
Charlotte Odelberg, kyrkoherde
Mikael Sjölund

Ersättare
Marie-Louise Andersson
Ros-Marie Bergvall
Nina Bölander
Peder Ragnarsson