En mörkbrun bordsyta. På det står ett vattenglas, där ligger också ett protokoll samt en tjock röd bok. Någon är på väg att slå en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och för förvaltningen av pastoratets angelägenheter. De ansvarar även för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation. 

Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda.

Kyrkorådet har utsett ett arbetsutskott, ett placeringsutskott, ett kyrkogårds- och fastighetsutskott samt ett personalutskott.

Kyrkorådet i Sollefteå pastorat 2022-2025

Sven Erik Bodén, ordförande
Marie Solin, förste vice ordförande
Nils Bertil Falkerby, andre vice ordförande

Övriga ledamöter

Eva Fors
Karin Hellsten
Paul Höglund
Ylva Bergstedt Johansson
Susanne Lindahl
Lars Martin Nilsson
Jan-Petter Olsson
Göran Tängdén
Anders Vestin
Charlotte Odelberg, kyrkoherde

Ersättare
Marie-Louise Andersson
Ros-Marie Bergvall
Jan-Erik Eriksson
Elsy Lidblom
Lars Olov Lidström
Elisabet Norén
Peder Ragnarsson
Mikael Sjölund