Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.
Foto: Kristina Hellberg

Kyrkogårdsexpeditionen

I Sollefteå församlingsgård hittar ni expeditionen för kyrkogårdsärenden för alla kyrkogårdar i Sollefteå pastorat, det vill säga i samtliga 12 församlingar.

Kyrkogårdsexpeditionen

Hjälper dig med frågor som rör gravar, gravskötsel och kyrkogård. 0620-835 00, solleftea.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress: Kyrkvägen 18, 881 34 Sollefteå

Öppet: klockan 10-12, måndag till fredag
Reservation för helgdagar, aftnar och klämdagar.

Stängt 5-6 juni. Glad nationaldag!

En höstfärgad kyrkogård.

Kyrkogårdar och begravningsplatser

I Sollefteå finns närmare 15 kyrkogårdar och begravningsplatser. De flesta ligger i anslutning till någon av våra kyrkor. Har du frågor som rör våra kyrkogårdar, frågor om till exempel gravskick, blomsterplantering, grundskötsel och gravrätt vänder du dig till Kyrkogårdsexpeditionen.

En pappa hjälper dotter att kratta gruset på en gravplats med en liten barnkratta.

Skötsel av gravar och kyrkogårdar

Ansvaret för skötsel av gravar och kyrkogårdar delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och dig som äger en gravrätt på kyrkogården. Här kan du läsa mer om detta samt hur kyrkogårdsförvaltningen hanterar grundskötsel och blomsterplantering.

Framsidan av Sollefteå församlingsgård. Byggnaden omgiven av försommargröna björkar.

Pastorsexpeditionen

Har du ett församlingsärende, t ex vill boka dop, bröllop eller begravning, hyra lokal, veta mer om vår verksamhet. Då är det hit du vänder dig.

Tio barn och en ledare leker med en stor färggrann "fallskärm". De hjälps åt att kasta upp den i luften.De är utomhus på en gräsmatta.

Välkommen till Svenska kyrkan i Sollefteå

Svenska kyrkan Sollefteå består av tolv församlingar i samverkan: Boteå, Ed, Graninge, Helgum, Junsele, Långsele, Multrå-Sånga, Ramsele-Edsele, Resele, Sollefteå, Ådals-Liden och Överlännäs församlingar. Din lokala del av hela Sveriges kyrka finns här i glädje, sorg, vardag och fest. Du är en viktig del av den.