Långsele församlingshem. Vit träbyggnad. En vinterbild. Ovanför entrén hänger Svenska kyrkans flagga.
Foto: Cheri Tjälldén

Kyrkogårdsexpeditionen

I Långsele församlingsgård hittar ni expeditionen för kyrkogårdsärenden i Sollefteå pastorat. Expeditionen är tillfälligt stängd för besök. Besökare hänvisas till pastorsexpeditionen i Sollefteå.

Kyrkogårdsexpeditionen

Kyrkogårdsexpeditionen är tillfälligt stängd för besökande. Besökare hänvisas till pastorsexpeditionen i Sollefteå.

Hjälper dig med frågor som rör gravar, gravskötsel och kyrkogård. 0620-835 00, solleftea.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress: Hamre 230, 882 91 Långsele

Öppet: klockan 10-12, måndag till torsdag

Reservation för helgdagar och aftnar.