En ordförandeklubba i mörkt trä.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Sollefteå högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av medlemmarna i kyrkovalet som sker vart fjärde år.

FULLMÄKTIGE beslutar om:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

kontakta kyrkofullmäktige

Sven-Erik Bodén, ordförande
tel 070-563 60 61

E-post till kyrkofullmäktige hänvisar vi till solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se skriv Till kyrkofullmäktige i ämnes-/ärendefältet.

följande personer ingår i sollefteå pastorats kyrkofullmäktige:

Sven Erik Bodén, ordförande
Paul Höglund, vice ordförande

Marie-Louise Elisabet Andersson
Karl Lennart Bergström
Ros-Marie Bergvall
Jan-Erik Eriksson
Eva Fors
Örian Gradin
Peter Hagberg
Pia Eva Lillemor Wallblom Hedberg
Karin Hellsten
Lars Johansson
Elisabet Lassen
Sten Eve Olov Lönn
Lars Martin Nilsson
Matts Åke Nordlander
Åsa Norling
Bengt Sandström
Maj-Lis Margareta Sidén
Eric Mikael Sjölund
Göran TängdénE

Ersättare
Emil Eriksson
Karin Birgitta Forsberg
Kerstin Margareta Franzén
Fred Gunnar Hägesten
Ylva Bergstedt Johansson
Elsy Britt-Mari Lidblom
Lars Olov Lidström
Susanne Lindahl
Jan Lundberg
Ulla-Britt Löfdahl
Peder Ragnarsson
Marie Solin
Kerstin Margareta Svensson
Ulla Thorsell Östlund