En hand håller i en ordförandeklubba. På bordet ligger ett protokoll samt en bok innehållande anvisningar till kyrkordningen.
Foto: Kristina Strand Larsson

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Sollefteå-Boteås högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år.

Fullmäktige ansvarar bland annat för:

 • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
 • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
 • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktiges ledamöter 2018-2021

Presidium

Sven-Erik Bodén (S) ordförande
Ulla-Britt Lindgren (S) vice ordförande

Ledamöter

Marie-Louise Andersson (S)
Fredrik Edman (S)
May Britt Engström (S) 
Birgitta Forsberg (S) 
Lars Johansson (S)
Elisabet Lassen (S)
Laila Lindholm (S)
Jan Lundberg (S)
Sten Lönn (S) 
Maj-Lis Sidén (S)
Marie Solin (S)

Carola Backlund (KV)
Lennart Bergström (KV)
Eva Halling (KV)
Pia Hedberg (KV)
Karin Hellsten (KV)
Ulla Bolin (KV)
Ingrid Nilsson (KV)
Martin Nilsson (KV)
Mats-Åke Nordlander (KV)
Bengt Sandström (KV)
Kerstin Svensson (KV)
Tommy Åhlin (KV)
Ulla Thorsell Östlund (KV)

Ylva Bergstedt Johansson (MPSK)
 

Ersättare

 1. Anders Vestin (S) 
 2. Mona Könberg (S)
 3. Curt Noppa (S)
 4. Marianne Wasend (S)
 5. Mikael Eriksson (S)
 6. Gerd Ågren (S) 
 7. Björn Kjellström (S)

 

 1. Jonas Lindblad (KV)
 2. Eva Nordlander (KV)
 3. Alice Sandström (KV)
 4. Margareta Öhman (KV)
 5. Birgitta Edvall (KV)
 6. Erik Thorsell (KV)

Nomineringsgrupper - kyrkofullmäktige

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S) 13 mandat
 • Kyrkans Väl i Sollefteå-Boteå pastorat (KV) 13 mandat
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) 1 mandat