En ordförandeklubba i mörkt trä.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Sollefteås högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av medlemmarna i kyrkovalet som sker vart fjärde år.

Sammanträden 2024

  • 11 juni, 19.30, plats ej klar
  • 5 november, 19.30, plats ej klar

FULLMÄKTIGE beslutar om:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kontakta kyrkofullmäktige

Sten Lönn, ordförande
tel 070-544 11 45

E-post till kyrkofullmäktige hänvisar vi till solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se skriv Till kyrkofullmäktige i ämnes-/ärendefältet.

Kyrkofullmäktige i Sollefteå pastorat 2022-2025

Sten Lönn, ordförande
Elisabet Norén, förste vice ordförande
Bertil Falkerby, andre vice ordförande

Övriga ledamöter
Marie-Louise Andersson
Sven Erik Bodén
Jan-Erik Eriksson
Gunilla Flur
Eva Fors
Birgitta Forsberg
Marianne Hansson
Karin Hellsten
Paul Höglund
Ylva Bergstedt Johansson
Stefan Karlsson
Elsy Lidblom
Lars Olov Lidström
Susanne Lindahl
Martin Nilsson
Matts Åke Nordlander
Jan-Petter Olsson
Peder Ragnarsson
Mikael Sjölund
Marie Solin
Göran Tängdén
Anders Vestin

Ersättare
Carola Backlund
Ros-Marie Bergvall
Mikael Eriksson
Magnus Henriksson
Mona Birgitta Könberg
Karin Lidén
Laila Lindholm
Lena Ljunglöf
Jan Lundberg
Curt Lennart Noppa
Elisabet Sellgren
Elisabet Sjöström
Monica Tirri

En mörkbrun bordsyta. På det står ett vattenglas, där ligger också ett protokoll samt en tjock röd bok. Någon är på väg att slå en ordförandeklubba i bordet.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige.

På ett bord ligger en ordförandeklubba samt en psalmbok.

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

En ordförandeklubba i trä vilar ovanpå en psalmbok.

Så styrs Svenska kyrkan Sollefteå

Vem är det egentligen som bestämmer i kyrkan? Svaret är att det är många.