En ordförandeklubba i mörkt trä.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Svenska kyrkan Sollefteås högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs av medlemmarna i kyrkovalet som sker vart fjärde år.

FULLMÄKTIGE beslutar om:

  • Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.
  • Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet och församlingsråden.
  • Val av revisorer, årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kontakta kyrkofullmäktige

Sten Lönn, ordförande
tel 070-544 11 45

E-post till kyrkofullmäktige hänvisar vi till solleftea.pastorat@svenskakyrkan.se skriv Till kyrkofullmäktige i ämnes-/ärendefältet.

Kyrkofullmäktige i sollefteå pastorat 2022-2025

Sten Lönn, ordförande
Elisabet Norén, förste vice ordförande
Bertil Falkerby, andre vice ordförande

Övriga ledamöter
Marie-Louise Andersson
Sven Erik Bodén
Jan-Erik Eriksson
Gunilla Flur
Eva Fors
Birgitta Forsberg
Marianne Hansson
Karin Hellsten
Paul Höglund
Ylva Bergstedt Johansson
Stefan Karlsson
Elsy Lidblom
Lars Olov Lidström
Susanne Lindahl
Martin Nilsson
Matts Åke Nordlander
Jan-Petter Olsson
Peder Ragnarsson
Mikael Sjölund
Marie Solin
Göran Tängdén
Anders Vestin

Ersättare
Mattias Ahlenhed
Carola Backlund
Ros-Marie Bergvall
Magnus Henriksson
Mona Birgitta Könberg
Karin Lidén
Laila Lindholm
Lena Ljunglöf
Jan Lundberg
Curt Lennart Noppa
Elisabet Sellgren
Monica Tirri
Gerd Ågren