Gulrappad kyrka. I förgrunden ett vitt trästaket.
Foto: Kristina Hellberg

Junsele kyrka

Invigdes 1885 men rymmer många medeltida klenoder.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och konserter samt sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32. 

Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekten L. Hedin, och invigdes i juli 1885. Kyrkan är ett rektangulärt långhus i sten med 49 meter högt torn och ett femsidigt kor i öster.

Klenoder är ett medeltida altarskåp från 1400-talet, processionskrucifixet med miniatyrmålningar av evangelistsymbolerna från 1200-talet som tillsammans med en ljusstav av trä, krenelerad och med stor droppskål, också från 1200-talet, utgör kyrkans äldsta föremål. Bland textilierna finns en bevarad mässhake i vitt siden från 1400-talet. Möjligen finns stiftets äldsta kyrkklocka här, enligt sägnen en gåva från en dansk kungadotter, daterad 1273.

Kyrkan är med sina många gamla föremål väl värd ett besök. Under en rundvandring i kyrkan kan du beskåda saker som vi ärvt från tidigare träkyrkor i socknen men även föremål från den tid vi var katoliker. ”Lillkyrkan” är ett mindre gudstjänstrum med många medeltida saker som ger rummet ett rofyllt och vackert intryck. Vad som först fångar blicken är det altarskåp från 1525 som pryder den östra väggen.

Kyrkans äldsta föremål är för övrigt ett processionskrucifix från 1200-talet.