Åtta kvinnliga körsångare i varierande åldrar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Junsele Gospel

Ett svängigt gäng som övar onsdagar klockan 19 i Junsele församlingshem.

pandemin har satt p för körverksamheten

Så snart det känns säkert att mötas och sjunga tillsammans, kör vi igång igen. Vi längtar!

Fråga mig om Junsele Gospel

Jennyanne "Nenne" Gradin

Kantor

Mer om Jennyanne "Nenne" Gradin

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Junsele församling och till viss del även Ådals-Lidens församling.