Åtta kvinnliga körsångare i varierande åldrar.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Junsele Gospel

Ett svängigt gäng som övar onsdagar klockan 19 i Junsele församlingshem.

Nu börjar vi öppna upp igen!

Körerna är igång! Vill du vara med? Kontaktuppgifter hittar du på respektive körs sida.

Fråga mig om Junsele Gospel

Jennyanne "Nenne" Gradin

Kantor

Mer om Jennyanne "Nenne" Gradin

Särskilt ansvar för kör- och musikverksamhet i Junsele församling och till viss del även Ådals-Lidens församling.