En gulmålad byggnad med liggande träpanel skymtar bakom höga tallar.
Foto: Kristina Hellberg

Junsele församlingshem