Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lediga tjänster

Just nu har vi inga tjänster utlysta.

Det här är Sollefteå och din blivande arbetsplats

Sollefteå är en liten stad med familjevänlig och trivsam stämning samt goda möjligheter till friluftsliv i en naturskön älvdal. Inom rimligt avstånd hittar du dessutom såväl kustbygd som fjällvärld. Här finns det mesta av social service till exempel sjukhus, gymnasium, ett rikt kulturliv och invånare fulla av drivkraft.

Svenska kyrkan i Sollefteå-Boteå fördelar sig på fyra församlingar och har ca 10 600 invånare inom sitt geografiska område och drygt 62 procent av dessa är medlemmar. Arbetslaget består av 25 årsanställda, fördelat på församlingsverksamhet, fastighets- och kyrkogårdsverksamhet och administration. Här har du möjligheten att arbeta både i tätort och i levande jordbruksbygd. Församlingarna i pastoratet har olikheter som berikar helheten. Många och goda frivilliga krafter och ett väl utvecklat barn- och ungdomsarbete visar på framtidstro hos arbetslag och förtroendevalda. Vi står just nu i processen att skapa en större enhet där alla församlingar inom Sollefteå kommun bildar ett pastorat. Detta ska bli verklighet i januari 2021.

Sollefteå - en kraftfull kommun

 

Via stafettkontot ”Vi är Sollefteå” kan du bekanta dig med såväl företag- som föreningsliv i Sollefteå.