Travar av gamla böcker.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Historiens vingslag

I församlingars arkiv och kyrkböcker finns mycket att hämta om vår gemensamma historia. Kyrka och tro spelar en viktig roll, i våra liv och samhällen, nu som då. Här har vi samlat några av de efterforskningar, berättelser och kåserier, med anknytning till våra bygder, som gjorts av hembygdshistoriskt intresserade.