Fyra böcker av äldre modell ligger travade på varandra.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Historiens vingslag

I församlingars arkiv och kyrkböcker finns mycket att hämta om vår gemensamma historia. Här har vi samlat några av de efterforskningar med anknytning till våra bygder som gjorts av hembygdshistoriskt intresserade.