Travar av gamla böcker.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Historiens vingslag

I församlingars arkiv och kyrkböcker finns mycket att hämta om vår gemensamma historia. Kyrka och tro spelar en viktig roll, i våra liv och samhällen, nu som då. Här har vi samlat några av de efterforskningar, berättelser och kåserier, med anknytning till våra bygder, som gjorts av hembygdshistoriskt intresserade.

Ett kors i sten på en kyrkogård. Det ligger höstlöv på den fortfarande gröna gräsytan.

Ett dystert 100-årsminne

En av 1900-talets största katastrofer inträffade år 1918-1919 då världen drabbades av Spanska sjukan. Den slog hårt även i våra församlingar.

Frost Erik Larsson, som har sin farfarsfar Frost Pers skinnsäck och käpp. Frost Per bar sina varor i säcken.

Frost Per Perssons bekymmer

I födelseboken för Multrå församling noterades i maj 1879 följande "17 Maj föddes och 20 Maj döptes Erik Peter, oäkta. Moder Christina Persdotter från Roth by i Elfdalen, Kopparbergs län." Tack vare bevarade brev och hängivna hembygds- och släktforskare kan ni här läsa berättelsen bakom notisen.

Ett äldre svartvitt fotografi av Gålsjö kapell. Framför kapellet står en man med cykel

Gålsjö församling och kapell

Gålsjö bruk känner vi främst till som herrgården mellan Sollefteå och Örnsköldsvik, stiftsgården, som blev kursgård och sedan asylboende. Men gården har en lång historia. Eldsjälen och hembygdsforskaren Ulla Thorsell Östlund har här sammanställt något om Gålsjö församling och kapells historia.