Helgums kyrka. En sommarbild. I bakgrunden skymtar Helgumssjön.
Foto: Cheri Tjälldén

Helgums kyrka

Stenkyrka byggd av Pål Pehrsson. Färdigställd 1795.

Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och konserter samt sommartid, måndag-fredag mellan klockan 9-15, veckorna 26-32.

Fakta & Historia

Nuvarande kyrka uppfördes åren 1786-1790. Redan 1783 hade ritning över denna nya kyrka upprättats av Kongl. Öfver-Intendents-Embete. Byggnationen påbörjades 1786 av Pål Pehrsson från Stugun i Jämtland. Helgums kyrka intar en särställning i Pål Pehrssons produktion, eftersom den är utförd i sten.

1790 kunde man avsluta byggnadsarbetet men inte förrän 1795 ansågs kyrkan helt färdigställd.

År 1854 förlängdes kyrkan och tornet uppfördes.