Helgums församlingsråd

Se vilka som sitter i Helgums församlingsråd 2022-2025

FÖLJANDE PERSONER SITTER I helgums FÖRSAMLINGSRÅD:

Mikael Sjölund, ordförande
Christian Amthor
Ylva Karlsson
Lars Olov Lidström
Agneta Werner, präst (sitter i rådet på delegation från kyrkoherde Charlotte Odelberg)

Ersättare
Ulf Edlund
Ann-Christine Sjöqvist
John Åberg

Nyheter från Svenska kyrkan Sollefteå

Prenumerera via RSS