Helgums församlingsråd

Se vilka som sitter i Helgums församlingsråd

Mikael Sjölund, ordförande
Lars Olov Lidström, vice ordförande

Eva Nordin
Lars Nordin
Anita Persson
Charlotte Odelberg, kyrkoherde

Ersättare
Marina Molin
Andrev Nordin
Runa Schilling-Wikner